Er mitt navn skrevet der

Er mitt navn skrevet der.

Sangen er skrevet av Mary A. Kidder i 1870 og melodien er ved Frank M. Davis fra 1878. Vi finner den i Metodistenes Salmebok som nummer 165 med tre strofer og refereng. Originaltittelen er Is My Name Written There? Vi finner den ellers i Sangboken (SaB) som nummer 164 med tittelen Gud jeg spør ikke etter verken sølv eller gull.

Vi siterer strofe en (SaB):

Gud, jeg spør ikke etter
verken sølv eller gull,
blott jeg arver din himmel,
av din herlighet full.
I din livsbok der oppe
hvor ditt folk tegnet er,
si meg, Jesus min frelser,
er mitt navn skrevet der?

Mary Ann Pepper Kidder er en amerkinask metodist og sangforfatter som ble født i Boston i Massachusetts 16. mars 1820. Hun var blind som tenåring, men heldigvis for mange som elsker salmene, fikk hun synet tilbake etter noen år. Mary Ann Kidder tilhørte den metodistenes episkopale kirke og bodde 46 år av sitt liv i New York City.

Vi siterer refrenget (SaB):

Er mitt navn skrevet der
i din bok, Herre kjær,
der hvor dine står tegnet,
er mitt navn skrevet der?

Vi har flere sanger etter Mary Ann Kidder på norsk. Lars Aanestad nevner Der hvor jordens strid er endt, Gud jeg ber ei om rikdom, Frem ja frem til seier og Vi skal sove men ei evig. Mary Ann Kidder døde i Chelsea i Massachusetts 25. november 1905.

Vi siterer strofe to (SaB):

Mine synder er mange,
ja, som sanden ved hav,
Men du senket dem alle
dypt i glemselens grav.
Enn ditt løftesord gjelder, –
som det står, skal det skje:
Er din synd som skarlagen,
skal den bli hvit som sne.

Det er også en annen sang på norsk som er bygd over samme tema. Det er Er din synd er som skarlagen. Vi finner den i Frelsesarmeens sangbok som nummer 110 med fire strofer. Den engelske tittelen er Though your Sins Be as Scarlet. Teksten på norsk er en fri gjendiktning av den engelske originalen. Strofe en går slik: ”Er din synd som skarlagen / Skal den bli hvit som sne / Om den er rød som purpur / Skal den bli som ull”.

Vi siterer strofe tre (SaB):

I den hellige staden,
der de frelste engang
Med de salige engler
synger seierens sang.
Der hvor døden er ukjent,
ingen urenhet er,
Hvor vi evig oss fryder, –
er mitt navn skrevet der?

Kilder:

Sangboken (1983)
Metodistenes Salmebok (1987)

Tobias Salmelid (1997), side 219
Lars Aanestad (1965), bd 2, sp. 18-19

Mary Ann Kidder på CyberHymnal
Mary Ann Kidder på Hymnary.org