Synd og sorg er syskenord

Synd og sorg er syskenord.

Dette er en salme som er skrevet av Elias Blix i 1875. Vi finner den i Nokre Salmar, gamle og nye III, fra 1875, og som nummer 46 i Nokre Salmar, Andre rettade og aukade Utgaava, fra 1883. I Nokre Salmar, 4de aukade Utgaava, fra 1891, står salmen som nummer 128. Her finner vi salmen under «20. Sundag etter Trieinings-Helg» (21. søndag etter pinse). Norsk Salmebok (NoS) har salmen som nummer 400 under temaet ”Bot og omvendelse”.

Vi siterer strofe en ( NoS):

Synd og sorg er syskenord,
fylgjest jamnan her på jord.
Syndi har frå Gud oss skilt,
difor lid vårt hjarta ilt;
hjarta som for Gud er skapt,
syrgjer når det Gud har tapt.

Salmen Synd og sorg er syskenord er helt identisk med førsteutgaven fra 1875. Det er det ikke åså ofte vi finner hos Blix. ”Salmen er eit konsist uttrykk for kristen nådelære”, skriver Anders Aschim på sin BlixBlog. Vi kan vel kanskje også si at det er en salme som på lyrisk måte poengterer hva synd og nåde står for i den kristne troen. Salmen er originalt på fire strofer.

Vi siterer strofe to (NoS):

Så er hjarta sjukt og sårt
til me ser den sanning klårt:
Synd til all vår sott er rot,
men i Krist er helsebot;
og med syndesorg og tru
me frå synd til Gud kan snu.

En av tekstene for 21. søndag etter pinse (Allehelgensdag) er hentet fra Matt. 5, 1-12: «Da Jesus så folkemengden, gikk han opp i fjellet. Der satte han seg, og disiplene samlet seg om ham. Han tok til orde og lærte dem: «Salige er de som er fattige i sin ånd, for himmelriket er deres. Salige er de som sørger, for de skal trøstes. Salige er de ydmyke, for de skal arve jorden. Salige er de som hungrer og tørster etter rettferdigheten, for de skal mettes. Salige er de barmhjertige, for de skal få barmhjertighet. Salige er de rene av hjertet, for de skal se Gud. Salige er de som skaper fred, for de skal kalles Guds barn. Salige er de som blir forfulgt for rettferdighets skyld, for himmelriket er deres. Ja, salige er dere når de for min skyld håner og forfølger dere, lyver og snakker ondt om dere på alle vis. Gled og fryd dere, for stor er den lønn dere har i himmelen. Slik forfulgte de også profetene før dere«. Sorgen er ikke det siste i Guds rike. Gud skal en dag vende sorg til glede.

Vi siterer strofe tre (NoS):

Hjarta då i Jesus Krist
finn den freden som var mist,
fred som overgår alt vit,
gjev vårt liv ein annan lit;
fred som stiller all vår trong,
løyser sorgi opp i song.

Fredsmotivet står i likhet med andre andre Blix-salmer sentralt i salmen Synd og sorg er syskenord. Synden har skilt oss fra freden i Gud. Det blir allerede understreket i bokstavalliterasjonene synd, sorg og syskenord i strofe en. Her spiller Blix både på kontraster og på bokstavrim. Det samme finner vi også i strofe tre med ”fred som overgår alt vit / gjev vårt liv ein annan lit / fred som stiller all vår trong / løyser sorgi opp i song”. Strofe fire har harm og hugnad, gleda og gråt. De lyriske virkemidlene er med på å understreke temaet i salmen: Det er kun i Kristus at hjertet finner sin fred.

Vi siterer strofe fire (NoS):

Vel eg enn ein syndar er,
difor står òg sorgi nær;
harm og hugnad skiftast åt,
gleda blandast tidt med gråt;
men igjennom skyer grå
kan eg Jesu åsyn sjå.

Kilder:

Bibelen (2005)
Norsk Salmebok (1985)

Anders Aschim BlixBlog