Gud vil ikke slippe din skjelvende hånd

Gud vil ikke slippe din skjelvende hånd.

Sangen er skrevet av Trygve Bjerkrheim 1. januar 1976. Han henviser til Josva 1, 5 og følgende vers i Bibelen. Diktet ble første gang trykt i Concordia nummer 3 for 1984. Melodien er ved Mons Leidvin Takle og sangen er spilt inn på plate av blant annet Grimstad kammerkor og Gunnstein Draugedalen.

Vi siterer strofe en:

Gud vil ikke slippe din skjelvende hånd
som du i hans sterke har lagt.
Han går ikke fra deg, forlater deg ei.
Det har i sitt løfte han sagt.

Trygve Bjerkrheim forteller at han skrev sangen med tanke på et nytt, ukjent år. Og det er godt å tenke på at Gud ikke vil slippe vår skjelvende hånd når vi går inn i nye og ukjente tider. Mange bibelord taler om det samme. I Jesaia 41, 10 står det slik: ”Frykt ikke, for jeg er med deg, vær ikke redd, for jeg er din Gud! Jeg gjør deg sterk og hjelper deg og holder deg oppe med min rettferds høyre hånd.

Vi siterer strofe to:

Og ingen kan rive deg ut av hans hånd.
Så vær da frimodig og sterk!
For Herren er med deg fra dag og til dag.
Han selv vil fullende sitt verk.

Også Hebr 13, 5 forteller om at Gud ikke vil slippe tak i hånden vår: ”Jeg vil slett ikke slippe deg og slett ikke forlate deg.» Gud vil gå med oss alle dager. Sangen Gud vil ikke slippe din skjelvende hånd er ellers oversatt til svensk av Ing-Britt Sjödahl med tittelen Gud skall inte släppa din skälvande hand.

Vi siterer strofe tre:

Så kan du begynne hver gryende dag
med takk til din himmelske Far.
Han vil ikke slippe din skjelvende hånd.
Det evige løftet du har.

Det er noe lyst og optimistisk over Bjerkrheims sanger og de fleste av dem ender da også i himmelen. Spesielt har hans nynorsktekster en god klang på norsk. Denne sangen er derimot en av de få sangene som er skrevet på bokmål. Hans mest kjente bokmålstekst er for øvrig Det er makt i de foldede hender.

Vi siterer strofe fire:

Så kan du begynne hvert eneste år
med frimod, med håp og med sang.
For Jesus, som gir deg den evige trøst,
vil følge deg livsdagen lang.

Kilder:

Bibelen (2005)

I Guds kjærlighet (1989), s. 20
Dagen og kallet (2002), s. 358

Salmen er sitert med tillatelse fra Lunde Forlag.

Jeg må ha min Frelser med meg

Jeg må ha min Frelser med meg.

Sangen er skrevet av Fanny Crosby i 1884 og tittelen på norsk er Jeg må ha min Frelser med meg. Den ble oversatt fra engelsk i 1901. Vi finner den i Sangboken (SaB) som nummer 443 med fire strofer og refreng. Originaltittelen er I must have my Savior with me. Sangen ble skrevet under pseudonymet Lizzie Edwards og melodien er ved John R. Sweney. I Metodistenes sangbok finner vi den som nummer 376.

Vi siterer strofe en (SaB):

Jeg må ha min Frelser med meg,
Gå alene kan jeg ei.
Jeg må ha min Frelser nær meg,
Så han lede får min vei.

Dette er en sang som handler om Guds ledelse og omsorg. Det blir understreket ved at hver strofe begynner med de samme ordene: ”Jeg må ha min Frelser meg meg”. Slik sett er det også en sang om frelsen og Frelseren: ”Jeg må ha min Frelser med meg / Gå alene kan jeg ei / Jeg må ha min Frelser nær meg / Så han lede får min vei.”

Vi siterer koret (SaB):

Å, jeg søker, Jesus, deg,
Led meg, Frelser, på din veg!
La meg gå foruten klage
Hvor du, Herre, fører meg.

Sangen er også oversatt til svensk. Vi finner den i Segertoner fra 1988 som nummer 545 med tittelen Jag vill vara nära Jesus og i Frälsningsarméns sångbok fra 1990 som nummer 565. Her er tittelen Jag vill städs ha Jesus med mig. I Sionstoner fra 1935 het sangen Jesus måste jag ha med mig.

Vi siterer strofe to (SaB):

Jeg må ha min Frelser med meg
Midt i livets kamp og strid,
I de lyse, gode dager
Og i kors og trengsels tid.

Bibelen taler også klart om Guds ledelse og omsorg. Fil 1, 6 sier det slik: «Og jeg er trygg på at han som begynte sin gode gjerning i dere, skal fullføre den – helt til Jesu Kristi dag«. Og i evangeliene sier Jesus selv til oss: «Gå derfor og gjør alle folkeslag til disipler: Døp dem til Faderens og Sønnens og Den hellige ånds navn og lær dem å holde alt det jeg har befalt dere. Og se, jeg er med dere alle dager inntil verdens ende.» (Matt 28, 19-20).

Vi siterer strofe tre (SaB):

Jeg må ha min Frelser med meg,
Selv min beste tro er svak.
Midt i mørket er han hos meg,
Vender natten om til dag.

Et annet tilbakevendende tema hos Fanny Crosby er det evige håp. Få andre kristne sangforfattere skriver vakrere om himmelen enn nettopp henne. Den Frelser som leder henne gjennom livet, er også den Jesus som fører henne frelst gjennom dødens angst og mørke. Slik finner vi siste strofen på engelsk: ”I must have the Savior with me / And His eye the way must guide / Till I reach the vale of Jordan / Till I cross the rolling tide”.

Vi siterer strofe fire (SaB):

Jeg må ha min Frelser med meg,
Gå alene kan jeg ei.
Gjennom dødens kalde vanne
Skal han salig føre meg.

Kilder:

Bibelen (2005)
Sangboken (1983)

Sangen på Cyberhymnal