Den himmelske lovsang

Den himmelske lovsang.

Sangen er muligens skrevet av den amerikanske sangforfatteren og sangbokutgiveren James Ramsey Murray og han har også satt melodi til sangen. Den engelske teksten ble trolig oversatt av læreren og sangforfatteren Elevline Heede i 1878 og vi finner den i Sangboken (SaB) som nummer 61 med tre strofer. Sangen har også et refreng.

Vi siterer strofe en (SaB):

Den himmelske lovsang
har rikere toner,
Mer liflig og sølvren en klang.
Enn all jordisk musikk,
skjønt vårt hjerte seg fryder
Når skogen og dalen
gjenlyder en sang.

James Murray ble født i Massachusetts i USA, 7. mars 1841. Fra 1856-1859 studerte Murray ved Musical Institute i North Reading i Massachusetts. Og i 1862, midt under den amerikanske borgerkrigen, virket Murray som musiker for hæren. Hans første sang var “Daisy Deane” og denne ble komponert i Virginia i 1863.

Vi siterer koret (SaB):

Å herlige lovsang
i Guds paradis
Når himlens hærskarer
i stemmer hans pris.

Etter krigen reiste James Murray hjem for å undervise i piano. Han har redigert The Song Messenger og oppholdt seg i Chicago til den store brannen i 1871. Deretter reiste han til Andover hvor han arbeidet som musikklærer. I 1881 flyttet Murray til Cincinnati i Ohio for å arbeide for John Church Company og for å redigere The Musical Visitor. Murray er kjent for en rekke sanger og komposisjoner. Han døde i Ohio 10. mars 1905, 64 år gammel.

Vi siterer strofe to (SaB):

Der oppe er sangen
lik vannenes brusen,
Og himlen er full av dens lyd.
De salige ånder
sin Frelser lovpriser,
De jubler av glede
og synger av fryd.

Luthersk Missionsforrening i Danmark hevder på en plateutgivelse at sangen Den himmelske lovsang er skrevet av James Murray, mens redaksjonen av den norske Sangboken oppgir at teksten er av ukjent engelsk opphav. Det har ellers vært antatt at sangen Den himmelske lovsang er Elevine Heedes norske oversettelse av en tekst med engelsk opphav. Den ble første gang publisert som nummer 122 i Zions Harpe i 1878. Men tross iherdige undersøkelser har det ikke lyktes å finne den originale engelske teksten. Aanestad skriver derfor at det er mulig at sangen er en originaltekst skrevet av Elevine Heede selv. I så fall ser vi enda en gang hvilken glimrende tekstforfatter hun er. Tonen har vært med på å gjøre denne lovsangen udødelig.

Vi siterer strofe tre (SaB):

Kun de kan den himmelske
lovsang istemme
Hvis sjel har fått
nåde hos Gud
Ved troen på Jesus,
sin Herre og Frelser,
Kun disse skal se ham
og kalles hans brud.

Kilder:

Sangboken (1983)

Tobias Salmelid (1997), s. 67
Lars Aanestad (1962), bd 1, sp. 453

James Murray på CyberHymnal
Elevine Heede på CyberHymnal