Jeg tilflukt hos Jesus har funnet

Jeg tilflukt hos Jesus har funnet.

Sangen er skrevet av Anders Nilsson i 1886. Vi finner den i Sangboken (SaB) som nummer 352 og i Ære være Gud som nummer 431 med tre strofer. Originaltittelen på svensk er «En tilflykt hos Jesus jag funnit».

Vi siterer strofe en (SaB):

Jeg tilflukt hos Jesus har funnet,
En tilflukt i glede og sorg.
For meg har han kjempet og vunnet,
Forsoningen er nå min borg.
Der finner jeg redning i nøden,
Hvor ille det har gått,
Ja, hvile og trygghet i døden.
For straffen har Jesus utstått.

Predikanten og sangforfatteren Anders Nilsson ble født i Östraby i Skåne i Sverige 10. november 1849. Som ung gikk Anders Nilsson i håndverkerlære, men tidlig fulgte han foreldrene til Amerika hvor han studerte teologi ved Augustana teologiske seminar. Han lengtet imidlertid tilbake til Sverige hvor han forsatte sine studier i tre år ved Lund Universitet. Men i 1876 ble han kalt til predikant ved Västra Skånes Missionsförening. Han avbrøt derfor studiene sine, giftet seg og gikk for fult inn i forkynnergjerningen både som reisepredikant og som sangevangelist. Anders Nilsson har skrevet et stort antall åndelige sanger som ble utgitt i årene 1880-1881. Han döde 22. oktober 1912, nær 63 år gammel.

Vi siterer strofe to (SaB):

Som Jesus kan ingen husvale,
Og ingen det mener så vel.
Slett ingen så kjærlig kan tale
Med trøst for min sårede sjel.
Nei, venner de kunne visst mene
Det vel og gi meg råd,
Men hjelpe kan Jesus alene.
Med nåden han stanser min gråt.

Anders Nilsson virket også mange år som predikant i Norge. Lars Aanestad skriver om ham at det er ingen svensk predikant i det 19. århundre som har betydd mer for mange nordmenn enn Anders Nilsson. På folkemunne ble han bare kalt for Svenske-Nilsson, skriver Aanesatd videre. Anders Nilsson forkynte i Bamle hvor det også var mange svensker som jobbet i gruvene der. Men han virket også i bygdene rundt omkring i Drangedal, Tørdal, Vrådal og i Treungen. Det sies at han også for lenger sørover og kom helt til Kritiansand. Blant kjente personer som kom til bevisst liv i Gud ved hans forkynnelse, kan vi nevne predikanten Ole Brattekaas.

Vi siterer strofe tre (SaB):

I Frelserens lydighet står jeg
Rettferdig og ren for min Gud.
Se, Kristi fortjeneste får jeg
Til prydelse – jeg er hans brud.
Elendig, fortapt og fordervet,
Se, det er min attest!
Ved arven som Kristus ervervet,
Jeg er både konge og prest.

Kilder:

Sangboken (1983)
Ære være Gud (1884)

Lars Aanestad (1962), bd 1, sp. 1072
Lars Aanestad (1965), bd 2, sp. 505-505

Anders Nilsson

Anders Nilsson på Wikipedia
Anders Nilsson på Hymnary.org