Hvilken venn vi har i Jesus

Hvilken venn vi har i Jesus.

Salmen, som på engelsk heter What A Friend We Have In Jesus, ble skrevet av Joseph Scriven rundt 1855. Den er en av våre mest kjente og sungne sanger og er for øvrig oversatt til norsk av Elevine Heede i 1877 med tittelen Hvilken venn vi har i Jesus. Melodien er ved Charles Crozat Converse fra 1868. Vi finner salmen i Norsk Salmebok (NoS) som nummer 333 med tre strofer. I Norsk Salmebok (2013) står den som nummer 343. Salmen siteres både på engelsk og norsk.

Vi siterer strofe en:

What a friend we have in Jesus,
All our sins and griefs to bear!
What a privilege to carry
Everything to God in prayer!
Oh, what peace we often forfeit,
Oh, what needless pain we bear,
All because we do not carry
Everything to God in prayer!

Joseph Scriven ble født i Irland og levde fra 1819-1886. Etter at han var uteksaminert ved Trinity College i Dublin, så han ut til å ha en strålende fremtid foran seg. Han var forlovet og skulle gifte seg. Men kvelden før vielsen, ble hans kommende brud kastet av hesten idet hun skulle krysse broen over River Bann. Hans kjære druknet i denne ulykken. Joseph fikk erfare sin virkelig første store sorg her i livet. Men Gud kalte ham og han la sitt liv i Jesu hender. Ulykken førte til at han ble en kristen.

Vi siterer strofe to:

Have we trials and temptations?
Is there trouble anywhere?
We should never be discouraged –
Take it to the Lord in prayer.
Can we find a friend so faithful,
Who will all our sorrows share?
Jesus knows our every weakness;
Take it to the Lord in prayer.

Så reiste Scriven i 1845 til Canada for å begynne et nytt liv der. Han ville legge sorgen bak seg. Men han ble forfulgt av dårlig helse og måtte vende tilbake til Irland etter bare to måneder. To år seinere satte han likevel igjen kursen til Canada for å bli lærer. Han ble forelsket i en kanadisk jente som het Eliza Roche og forlovet seg med henne. Men ulykken rammet igjen. Eliza ble alvorlig syk og døde av lungebetennelse før de fikk giftet seg.

Vi siterer strofe tre på engelsk:

Are we weak and heavy laden,
cumbered with a load of care?
Precious Savior, still our refuge;
take it to the Lord in prayer.
Do thy friends despise, forsake thee?
Take it to the Lord in prayer!
In his arms he’ll take and shield thee.
Thou wilt find a solace there.

Gjennom disse lidelsene og prøvelsene hadde Joseph Scriven fått et veldig personlig møte med Herren. Men i stedet for å bli bitter, fikk han kraft til å komme seg gjennom alle vanskelighetene. Herren ble ikke bare Frelseren, men også vennen fremfor noen andre. Joseph skrev et dikt og hadde lyst til å sende det som en oppmuntring til sin aldrende mor i Irland. Det var nettopp denne sangen det var snakk om. Moren var blitt syk og Scriven hadde ikke sett henne på ti år. Joseph Scriven ville minne henne om den aldri sviktende vennen, Jesus Kristus. Selv hadde han ikke penger til å reise til Irland for å besøke henne. Men en venn besøkte Scriven i 1855 mens han lå til sengs og var syk. Han tok med seg versene som altså opprinnelig var skrevet som et dikt til moren i Irland.

Vi siterer strofe en (NoS):

Hvilken venn vi har i Jesus!
Alt han vet og alt formår.
Tyngste byrde han oss letter
når i bønn til ham vi går.
Akk, men titt vår fred forstyrres,
sorg og uro blir vår lønn,
alt fordi vi ikke bringer
alle ting til ham i bønn.

Det var egentlig ikke menigen at sangen skulle publiseres. What A Friend We Have In Jesus var tenkt som trøst til Scriven selv og til hans kjære mor. Men en venn hadde fått tak i strofene og spurte Joseph hvem som hadde skrevet sangen. Joseph Scriven svarte beskjedent: ”Jeg og Herren har gjort det”. Videre leser vi at Joseph Scriven i 1857 flyttet nær Port Hope i Ontario. Det var altså her han ble forelsket igjen og skulle gifte seg. Men i august i 1860 døde hans unge tilkommende brud fra ham. Etter dette viet så Scriven resten av sitt liv til veiledning og forkynnelse og til sosialt arbeid for å hjelpe andre mennesker på forskjellige måter. Han publiserte også en samling med 115 salmer i 1869. Men tragisk nok fikk hans liv en dramisk slutt. Joseph Scriven døde i en drukningsulykke i 1886. På monumentet som ble reist i Port Hope i Canada, er det risset inn disse verselinjene fra Joseph Scrivens velkjente sang: ”In his arms he’ll take and shield thee. Thou wilt find a solace there.” Guds armer vil beskytte deg. Du vil finne trøst hos ham.

Vi siterer strofe to (NoS):

Blir du fristet eller prøvet,
synes livets kamp deg hård?
Aldri skal du miste motet
når i bønn til Gud du går.
Selv om kjærest venn deg svikter,
aldri svikter deg Guds Sønn.
Han kan hjelp, han kan trøste,
tal til ham om alt i bønn!

Sangen What A Friend We Have In Jesus benyttes i mange sammenhenger og brukes både til fest og i sorg. Sangen ble sunget av amerikanske soldater på slagmarken under den første verdenskrig. Og hjemme hos oss synges den ofte i begravelser. I Japan er hymnen den mest populære åpningssalmen for vestlige bryllup. Sangen har ellers vært til trøst og oppmuntring for millioner av mennesker.

Vi siterer strofe tre (NoS):

Er ditt hjerte fullt av uro?
Tror du trengsler forestår?
Jesus er den beste tilflukt
når til ham i bønn du går.
Bedre venn kan ingen finne
som Guds egen kjære Sønn
Bær i gleden som i sorgen,
alle ting til ham i bønn!

Kilder:

Norsk Salmebok (1985)

Joseph Scriven: «What a Friend We Have in Jesus»
Joseph Medlicott Scriven på Wikipedia
Joseph Medlicott Scriven på Cyberhymnal