Av nåde alt jeg får

Av nåde alt jeg får.

Dette er en kjent sang skrevet av den engelske frikirkepresten Philip Dobbridge i 1755. Vi finner den i Sangboken (SaB) som nummer 185 med fire strofer og refreng. Den er oversatt til norsk rundt år 1900. Strofe to er ved den engelske presten Augustus Montague Toplady.

Vi siterer strofe en (SaB):

Av nåde alt jeg får
Hos Gud fra først til sist,
Av nåde leges mine sår
Av legen Jesus Krist.

Doddridge var sønn av en kjøpmann i London og den yngste av 20 barn. Hans mor var datter av en luthersk prest som hadde måttet flykte fra Bøhmen for sin tros skyld. Av henne lærte han og be, skriver Aanestad.

Vi siterer refrenget (SaB):

Nådefulle Gud,
Synd du sletter ut,
Jesus tok all synd som sin,
Og derfor også min.

Det er en enkel sang med en klassisk oppbygning over synd og nåde. Jesus tok all synd som sin, og derfor også min. I tillegg til forsoningen finner vi også de kjente motivene med Jesus som legen og menigheten som Kristi brud. Derfor står også både himmelen og kronen omtalt i strofe tre. Strofe fire er en bønn om å få Jesus sinnelag og å ligne mer på ham.

Vi siterer strofe to (SaB):

Av nåde ble mitt navn
Ført inn i livets bok,
Av nåde fikk jeg se Guds Lam
Som syndebyrden tok.

Sangen er en fri oversettelse av den engelske teksten «Grace! ’tis a charming sound». Den ble publisert i Sankeys «Sacred Songs and Solos» i 1875, men det var da i en bearbeidet utgave av A. M. Toplady fra 1776. Det er for øvrig Sankey som har lagt til koret og skrevet melodien til sangen.

Vi siterer strofe tre (SaB):

Av nåde går den vei
Som hjem til himlen bær,
Av nåde Gud vil krone meg
Når jeg hans åsyn ser.

Teksten som ligger nærmest opp til originalen er strofe tre. I tillegg er den opprinnelige overskriften beholdt. Tittelen som Dobbridge satte på sangen sin var «Frelse av nåde». Han har for øvrig skrevet over 400 salmer i tillegg til sitt øvrige forfatterskap. Philip Doddrodge døde av tuberkulose i 1751, 49 år gammel. Han ligger begravet i Lisboa.

Vi siterer strofe fire (SaB):

Jeg ennå har en bønn:
Gi, nåderike Gud,
At mer jeg ligne må din Sønn,
Som festet meg til brud!

Kilder:

Sangboken (1962)

Lars Aanestad (1962), bd. 1, sp. 490

Philip Doddridge på Hymnary.org
Philip Doddridge på Wikipedia

Klippe du som brast for meg

Klippe du som brast for meg.

Salmen er skrevet av den engelske presten og salmedikteren Augustus Montague Toplady i 1776. Vi finner den i Norsk Salmebok (NoS) som nummer 124 med fire strofer. Salmen ble oversatt til norsk av Gustav Jensen i 1915 og melodien er ved Thomas Hastings ifra 1831. Den engelske originaltittelen er Rock of Ages, Cleft for Me.

Vi siterer strofe en (NoS):

Klippe, du som brast for meg,
la meg skjule meg i deg!
La det vann og blod som går
fra din sides åpne sår,
rense meg i nådens pakt
fra all syndens skyld og makt.

Dette er en av de aller mest kjente salmer som vi finner i salmeboken vår. Den er oversatt til ca 150 språk og det er bare Luther-salmen Vår Gud han er så fast en borg som kan gjøre den rangen stridig. Men salmene kommer fra forskjellige språk. Klippe du som brast for meg ble skrevet på engelsk, mens Vår Gud han er så fast en borg ble oversatt til norsk fra tysk.

Vi siterer strofe to (NoS):

Om jeg alt mitt beste gav,
fyltes ikke lovens krav.
Ble min iver aldri matt,
gråt jeg både dag og natt,
synd og skyld er alltid der.
Bare du min frelse er!

Salmen er en av våre eldste salmer. Det fortelles av Toplady en dag ble overrasket av et voldsomt tordenvær i Burrington Coombe og han søkte ly mellom to store moloer av kalksteinsklipper. Det skal være her han skrev ned hymnen ”Rock of Ages, cleft for me  / Let me hide myself in Thee”. Det er en stupbratt fjellknaus av kalkstein, hundre fot høy, og rett ned i dens senter er det en dyp nisje som Toplady søkte tilflukt i. Salmen er ellers brukt i mange sammenhenger, men den mest berømte er i president Benjamin Harrison begravelse. Det fortelles at det var presidentens favorittsalme og den eneste som han noen gang hadde prøvd å synge.

Vi siterer strofe tre (NoS):

Intet kan jeg bringe deg,
til ditt kors jeg klynger meg.
Fattig i meg selv jeg er,
hjelpeløs til deg jeg ser.
Rens meg, Jesus, i ditt blod,
gi meg liv i nådens flod.

Salmen er dypt bibelsk i sitt innhold. «Om jeg alt mitt beste gav  / fyltes ikke lovens krav  / Ble min iver aldri matt / gråt jeg både dag og natt / synd og skyld er alltid der / Bare du min frelse er!» Det er Kristus som er klippen. Jesus er vår eneste redning og frelse. Hele 12 ganger finner vi ordet Klippen omtalt i Bibelen vår. Det er ordet i bestemt form. Begrepet står for omsorg, liv og frelse. Klippe du som brast for meg, la meg skjule meg i deg. Det finnes ikke noe mer sentralt i vår kristne tro enn dette. Det er Jesu soning for våre synder. I denne Klippen kan jeg finne tilflukt. I Jesus finner troen sin hvile: «Klippe du som brast for meg. La meg skjule meg i deg.» Augustus Toplady døde av tuberkulose i 1778 bare 38 år gammel. To år etter at han hadde skrevet ”Rock of Ages, Cleft for Me”, fikk han selv søke tilflukt i Klippen.

Vi siterer strofe fire (NoS):

Ved hvert flyktig åndedrag
og når jeg skal dø en dag,
når til ukjent land jeg går,
når jeg for din domstol står –
klippe, du som brast for meg,
la meg skjule meg i deg!

Kilder:

Norsk Salmebok (1985)

Salmen Rock of Ages på CyberHymnal

Augustus Montague Toplady på Wikipedia
Augustus Montague Toplady på CyberHymnal