Eg ropar høgt or djupet

Eg ropar høgt or djupet.

Salmen er skrevet av den franske kammerherren og salmedikteren Clément Marot i 1541. Vi finner salmen i Norsk Salmebok (NoS) som nummer 456 med fire strofer. Den ble oversatt til nynorsk av Bernt Støylen i 1917 og tar trolig utgangspunkt i bokmålsversjonen som vi finner i Landstads Kirkesalmebog med tittelen Jeg raaber fast, o Herre. Salmen Eg ropar høgt or djupet bygger på salme 130 i Bibelen.

Vi siterer strofe en (NoS):

Eg ropar høgt or djupet,
å Herre Gud, til deg,
eg står på avgrunnsstupet,
å Herre, frels du meg!
Bøy nådig ned ditt øyra,
rett meg di miskunns hand!
Mitt naudrop må du høyra,
du som meg frelsa kan!

Den franske originaltittelen er Du fons de ma pensée. Salmen ble oversatt til tysk av Ambrosius Lobwasser i 1564 og til dansk av Steen Jenssøn Bille i 1612. Vi finner den i Dansk Salmbog som nummer 497 med tittelen Jeg råber fast, o Herre. På svensk står den i 1695 års psamlbok som Til tigh af hiertans grunde og vi finner den i mer moderniserte utgaver som Till dig av hjärtans grunde både i 1819 års psalmbok og i 1937 års psalmbok.

Vi siterer strofe to (NoS):

Min Gud, vil opp du skriva
all synd og urein trå
som her kan hjarta driva,
kven kan vel stå seg då?
Hjå deg kan nåde finnast,
det har ditt ord oss sagt!
Så må me audmjukt minnast
di store guddomsmakt.

Clément Marot ble født i Cahors 23. november 1496. Han studerte i Paris for å bli jurist og ble i 1519 kammertjener hos kongens søster. Clément Marot ble fengslet en rekke ganger for sin tro og ble beskyldt både for å være kjetter og kalvinist. Han levde mange år i landflyktighet, men vendte i 1536 tilbake til Frankrike hvor han hadde kongens beskyttelse frem til 1542. En oversettelse av Davids salmer gjorde at han igjen falt i unåde og måtte flykte. Clément Marot reiste til Geneve og derfra videre til Torino i Italia. Han døde i Torino 12. september 1544 og er begravet i krypten i katedralen i byen. Flere mener at Clément Marot døde etter at han ble forgiftet.

Vi siterer strofe tre (NoS):

På deg, min Gud, eg ventar,
og vonar på di røyst,
av dine ord eg hentar,
den djupe hjartetrøyst.
På dine ord eg grundar,
og lengtar deg å sjå
langt meir enn vaktmenn stundar
at dagen renna må.

Ved hoffet skaffet Marot seg etter hvert kunnskaper i musikk og hans poesi viser at han var svært musikalsk. I tillegg hadde Marot en vakker sangstemme. Men Clément Marot gjorde seg også bemerket som salmedikter. Hovedtyngden i det hugenottiske salmeverket Pseaumes de David mis en rime francaise par Clément Marot & Theodore de Beze er oversatt av ham. Clément Marot var uten tvil sin tids største franske dikter. Men for ettertiden er han kanskje mest kjent for å ha oversatt Davids salmer til fransk.

Vi siterer strofe fire (NoS):

Vent, Israel, på nåde
av Herrens milde hand!
Or all din syndevåde
utløysing er hjå han.
Frå Herren miskunn strøymer,
han slettar syndi ut,
han all vår misgjerd gløymer,
og frir or sorg og sut.

Kilder:

Norsk Salmebok (1985)

Lars Aanestad (1965), bd 2, sp. 335-339
Tobias Salmelid (1997), s. 90 og s. 268

Clément Marot på Wikipedia
Clément Marot på Runeberg.org
Clément Marot på PoemHunter

Salmen på danske Salmebog Online