Når ingen dager øyet skuer

Når ingen dager øyet skuer.

Salmen er skrevet av Ernst Moritz Arndt i 1818 og ble første gang trykt i samlingen Von dem Wort und dem Kirchenliede med tittelen Wenn aus dem Dunkeln ich mich sehene. Boken ble gitt ut av Ernst Moritz Arndt i 1819. Salmen er oversatt og til dels fritt gjendiktet etter den svenske utgaven av Salmebloggeren (LeH) i 2013.

Vi siterer strofe en (LeH):

Når ingen dager øyet skuer,
Og sorgens natt vil ei ta slutt,
Når intet håp ser lysnings luer
Og hjertets tro vil slukne ut,
Når ingen tenker på mitt vel,
Hvor finnes hvile for min sjel?

Vi finner salmen i en rekke svenske salmebøker. 1819-års psalmbok gjengir salmen som nummer 597 med fem strofer, mens 1937-års psalmbok har den som nummer 378. I begge salmebøkene er tittelen När ingen dager ögat skådar. I 1986-års psalmbok står salmen som nummer 270 med tittelen När ingen ljusning alls jag finner. Svenske salmebøker har eller tre salmer av Ernst Moritz Arndt, mens den danske salmeboken kun har en salme av ham. Ernst Moritz Arndt er kjent i Tyskland både som poet, politiker, professor og salmedikter. Han ble æret med et eget frimerke på 200 årsdagen for hans fødsel i 1969.

Vi siterer strofe to (LeH):

Du, Jesus, er den faste borgen,
Du er min trøst, min frelsesgrunn,
Min hjelp i tvilen og i sorgen,
Du er min ro i stormens stund,
Min nådesbrønn, min helseflod,
Min frelser og min konge god.

Salmen ble oversatt til svensk av Johan Alfred Eklund i 1911 og tatt inn i tillegget til 1819-års psalmbok i 1921. Mens denne salmeboken plasserte salmen under rubrikken ”Troslivet hos den enskilda människan” hadde 1937-års psalmbok den under «Trons prövning under frestelser och lidanden». 1968-års psalmbok har plassert salmen under overskriften «Vaksamhet – kamp – prövning».

Vi siterer strofe tre (LeH):

For sorgfull sjel en venn, den beste,
I plagfullt hus du trøster meg,
Du sanne sol på himlens feste,
Blant lys er ingen klar som deg,
Du sannhet uten svik og skam,
Guds Ord, Guds bilde, rene lam!

Gud har omsorg for oss og trøster oss i all vår nød. Det kan ikke være lett å se i sorgens stund. Men han er der og Bibelen taler klart om at Gud alltid er nær oss selv når vi føler han er langt borte. Han er lys i mørke og trøst i stormens stund.

Vi siterer strofe fire (LeH):

Ei bredden, lengden, dypet, høyden
Din kjærlighet ei måles kan.
Du gleder meg i englefryden,
Når bedring gjør en syndig mann.
Og nåden for all tid består
Og mektig gjennom verden går.

Guds kjærlighet er uendelig og grenseløs. Det forteller også Bibelen oss: ”Må Kristus ved troen bo i deres hjerter og dere stå rotfestet og grunnfestet i kjærlighet. Må dere sammen med alle de hellige bli i stand til å fatte bredden og lengden, høyden og dybden.” (Ef 3, 17-18). Det samme finner vi i Salmenes Bok: ”Herre, du ransaker meg og du vet – du vet om jeg sitter eller står, på lang avstand kjenner du mine tanker. Om jeg går eller ligger, ser du det, du kjenner alle mine veier. Før jeg har et ord på tungen, Herre, kjenner du det fullt ut. Bakfra og forfra omgir du meg, du har lagt din hånd på meg. Det er et under jeg ikke forstår, det er så høyt at jeg ikke kan fatte det. Hvor skulle jeg gå fra din pust, hvor kunne jeg flykte fra ditt ansikt? Stiger jeg opp til himmelen, er du der, legger jeg meg i dødsriket, er du der. Tar jeg soloppgangens vinger og slår meg ned der havet ender, da fører din hånd meg også der, din høyre hånd holder meg fast. Jeg kan si: «La mørket skjule meg og lyset omkring meg bli natt.» Men mørket er ikke mørkt for deg, natten er lys som dagen, mørket er som lyset. For du har skapt mine nyrer, du har vevd meg i mors liv. Jeg takker deg for at jeg er så underfullt laget. Underfulle er dine verk, det vet jeg godt.” (Salme 139, 1-14)

Vi siterer strofe fem (LeH):

Hvor dypt enn mørket her må være,
Det gryr enn morgen dog til sist,
Da du deg selv skal åpenbare,
Du livets lys, å Jesu Krist.
Igjennom natten skyggedal
Du leder meg til livsens sal.

Kilder:

Bibelen (2005)
1819 års psalmbok (1930)

Tobias Salmelid (1997), s. 19
Lars Aanestad (1962), bd. 1, sp. 119-120

Ernst Moritz Arndt på Wikipedia

Jeg vet hva som forbliver

Jeg vet hva som forbliver.

Salmen er skrevet av den tyske professoren, historikeren og salmedikteren Ernst Moritz Arndt i 1818. Den ble oversatt til svensk av J.C. Hauch og videre modernisert av E.H. Persson i 1977. Vi finner salmen i Bibeltrogna vänners sångbok som nummer 794 og i Dansk Salmebog (DaS) som nummer 672 med fire strofer. Salmen ble delvis fornorsket og oversatt til norsk av Salmebloggeren (LeH) i 2013.

Vi siterer strofe en (LeH):

Jeg vet hva som forbliver
En grunn å bygge på,
Når tidens stormer driver
Alt jordisk vil forgå.
Hva verdens vise tenker
Blir til et narrespill,
Men denne grunnen skjenker
Et håp for den som vil.

Ernst Moritz Arndt ble født i Schloritz på øyen Rügen 6. desember 1769. Han ble student i 1787 og tatt opp ved Universitetet i Greifswald i 1791. Ernst Moritz Arndt studerte først teologi, men gikk siden over til historie og ble i 1805 professor i Greifswald og i 1818 professor i historie ved det nye Universitetet i Bonn. Tidlig i livet sitt, kjempet han for avskaffelse av livegenskap, senere mot Napoleon sin dominans over Tyskland, og han måtte flykte til Sverige for en periode på grunn av hans anti-franske meninger. Arndt er en av de viktigste grunnleggerne av tysk nasjonalisme og bevegelsen for tysk gjenforening. Han spilte en viktig rolle i tidligere nasjonale og liberale bevegelser. Ernst Moritz Arndt døde 29. januar 1860.

Vi siterer strofe to (LeH):

Det er den faste klippe,
Som trosser makt og list,
Den hånd som ei vil slippe,
Det er min Herre Krist;
Hans Ånd er livets kjerne,
Hans ord kan aldri dø,
Han er den faste stjerne
På tankens ville sjø.

I tillegg til historiske publikasjoner, nasjonal litteratur og musikalske stykker, skrev også Ernst Moritz Arndt en rekke salmer. Han ivret for en felles salmebok som alle kirkesamfunn kunne være enige om. Men hans forsøk på å lage en salmebok for både lutheranere, katolikker, kalvinster, swinglianere, metodister og zinzendorfere førte ikke frem. Aadland skriver at Arndt i de senere år av sitt liv selv også skiftet retning fra katolsk til evangelisk kristendom. Helt til sin død var Arndt ivrig med i det kristelige arbeid i Bonn. Og med boken Fra Ordet og fra kirkesalmen har han også skrevet seg inn i salmehistorien.

Vi siterer strofe tre (LeH):

Han som med dødens klede
Kun ble i graven lagt
For atter frem å trede,
Til herlighet oppvakt,
Han har min synd forsonet,
Hans død meg gjorde fro,
Hans nåde har meg kronet,
Han skjenket meg sin tro.

Vi finner minst tre verk av Ernst Moritz Arndt på svensk. Det er salmene Jag vet vad som förbliver, När ingen ljusning alls jag finner og Vad är den kraft. På engelsk har vi en rekke oversatte salmer av ham. Kjent er for eksempel Come here, you are invited og I know what I believe in som begge ble publisert i Evangelisches Gesangbuch på tysk. På norsk jord er kanskje Ernst Moritz Arndt mest husket for å ha skrevet melodien til Vern din tro, din ungdoms krefter i tillegg til salmen Hvor er den kraft, hvor er den makt som ble mye sunget her hos oss før i tiden. Men kjent er også begravelsessalmen Geht nun hin und grabt mein Grab som på engelsk har tittelen Go and dig my grave today. I Landstads salmebok finner vi den på norsk som Gå nu hen og grav min grav. Hymnen er trolig en av de mest berømte salmene etter Ernst Moritz Arndt og den ble også sunget i hans egen begravelse i Bonn 1. februar 1860.

Vi siterer strofe fire (LeH):

Jeg vet hva som forbliver
En grunn å bygge på,
Når tidens stormer driver
Alt jordisk vil forgå.
Og sist til døden lenges
Min grunn ei røves bort,
Når tidens grense sprenges
Ved himlens åpne port.

Kilder:

Tobias Salemlid (1997), s. 19
Lars Aanestad (1962), bd. 1, sp. 119-120

Ernst Moritz Arndt på Wikipedia
Salmen på Danske Salmebog Online