Om stille som floden

Om stille som floden mitt liv flyter hen.

Salmen er skrevet av den amerikanske advokaten og salmedikteren Horatio Gates Spafford i 1873. Vi finner den på dansk i en eldre utgave av Hjemlandstoner (HjT) fra 1947 som nummer 549 med fire strofer. Den engelske tittelen er It’s well with my soul. Cyberhymnal siterer salmen med seks strofer, men bare strofe en, to, tre og seks finnes i originalmanuskriptet. To strofer er lagt til senere. Den norske tittelen Det er vel med min sjel. Sangen er kopibeskyttet av Åndsverkloven.

Vi siterer strofe en (HjT):

Om stille som floden mit liv glider hen,
Om modgang og sorg er min del,
Så ved jeg dog vist, at jeg Gud har til ven,
Det er vel, det er vel med min sjæl!
Det er vel med min sjæl,
Det er vel, det er vel med min sjæl!

Dette er en av de vakreste engelske gospelhymnene jeg har hørt. På en liste over de mest kjente engelske salmene kommer denne på tredjeplass og på en oversikt med de 50 mest elskede engelske salmer, står salmen It’s well with my soul som nummer ti. Men øverst på begge listene troner naturlig nok den berømte engelske salmen av alle, Amazing Grace.

Vi siterer strofe en (engelsk):

When peace, like a river, attendeth my way,
When sorrows like sea billows roll;
Whatever my lot, Thou hast taught me to say,
It is well, it is well with my soul.
It is well, with my soul,
It is well, it is well, with my soul.

En rekke av de mest kjente og berømte salmene i historien er skrevet på bakgrunn av dype personlige tragedier. Salmen It’s well with my soul ble skrevet på en sjøreise over Atlanteren. Konen til Mr. Horatio Gates Spafford var opprinnelig norsk og kom fra Stavanger. Horatio G. Spafford og hans kone, Anna, ble ganske godt kjent i 1860-Chicago. Og dette var ikke bare på grunn av Horatios juridiske karriere og hans forretninger. Spaffordfamilien var også fremtredende støttespillere og nære venner av den berømte predikanten Dwight Lyman Moody. I 1870, derimot, begynte ting å gå galt. Deres eneste sønn døde av skarlagensfeber bare fire år senere. Og et år senere ble Chicago rammet av en storbrann. Horatio hadde investert tungt i eiendom ved bredden av Lake Michigan. Men i 1871 ble alle eiendommene lagt i ruiner av «The Great Chicago Fire».

Vi siterer strofe to (HjT):

Om hadet, foragtet i ringhed jeg bor,
Når, Jesus, kun du er min del,
Da er jeg fornøjet, da ved jeg og tror:
Det er vel, det er vel med min sjæl!
Det er vel med min sjæl,
Det er vel, det er vel med min sjæl!

Selv om disse to katastrofene hadde tatt på familien, bestemte Horatio seg for å ta sin kone og sine fire døtre med på ferie til England. Reisen hadde egentlig et dobbelt formål. D. L. Moody var på et forkynneroppdrag i England og trengte hjelp. Han var på reise rundt om i Storbritannia på en av sine store evangeliseringskampanjer. Horatio og Anna planla å delta sammen med Moody på slutten av 1873. Spaffords reiste til New York i november og gikk om bord på den franske dampbåten Ville de Havre for å seile over Atlanteren. Men like før de satte seil, så tvang utviklingen i Horatios forretninger ham til å utsette reisen. Men han ønsket ikke å ødelegge familiens ferie og overtalte derfor sin familie til å reise alene som planlagt. Horatio ville følge etter på et senere tidspunkt. Anna og hennes fire døtre seilte østover til Europa mens Spafford returnerte vestover til Chicago igjen. Men bare ni dager senere, fikk Spafford et tragisk telegram fra sin kone i Wales. Der sto det: «Saved alone.»

Vi siterer strofe tre (HjT):

Besværet af synden til Herren jeg bad,
Han hørte mig, alt gjorde vel!
Min synd blev forladt, og nu synger jeg glad:
Det er vel, det er vel med min sjæl!
Det er vel med min sjæl,
Det er vel, det er vel med min sjæl!

Etter å ha hørt den forferdelige nyheten, gikk Horatio Spafford om bord på neste skip fra New York for å forenes med sin etterlatte kone. Bertha Spafford (den femte datter av Horatio og Anna, født senere) forklarte at under farens reise, hadde kapteinen på skipet kalt ham opp på broen. «En forsiktig beregning er gjort», sa han, «og jeg tror vi nå passerer stedet der hvor Ville de Havre forliste. Vannet er tre miles dypt.» Horatio gikk deretter tilbake til lugaren sin og skrev ned teksten til sin store, berømte salme, It’s well with my soul.

Vi siterer strofe fire (HjT):

Gud nåde er fri og så rig og så stor,
Mig nok udi ve som i vel,
Jeg hviler i Kristus, og sikkert jeg tror:
Det er vel, det er vel med min sjæl!
Det er vel med min sjæl,
Det er vel, det er vel med min sjæl!

Ordene som Spafford skrev denne dagen, er tatt fra 2 Kong 4, 25b-26: De er et ekko fra responsen til den sjunamittiske kvinnen ved det plutselige dødsfallet til hennes eneste barn: ”Se, der kommer kvinnen fra Sjunem! Løp henne straks i møte og si: Står det bra til med deg og mannen din og gutten? Ja, det står bra til, svarte hun.” Selv om vi i avsnittet får høre at ”hun bærer på bitter sorg”, fortsetter hun med å si ”Ja, det står bra til”. Og Spaffords sang avslører en mann som har en like urokkelig tillit til Herren som hennes.

Vi siterer strofe fem (engelsk):

But, Lord, ‘tis for Thee, for Thy coming we wait,
The sky, not the grave, is our goal;
Oh trump of the angel! Oh voice of the Lord!
Blessèd hope, blessèd rest of my soul!
It is well, it is well with my soul.
It is well, with my soul,
It is well, it is well, with my soul.

Det vil trolig være svært vanskelig for noen av oss å forutsi hvordan vi ville reagere under lignende omstendigheter som familien Spafford opplevde. Men vi vet at den Gud som holdt dem oppe, også vil være med oss. Uansett hvilke situasjoner vi kommer ut for, kan vi få kraft til å si med Horatio Spafford: ”Det er vel med min sjel!” Guds løfter står fast. Han vil gå med oss hver dag, så lenge vi lever her på denne jorden.

Vi siterer strofe seks (engelsk):

And Lord, haste the day when my faith shall be sight,
The clouds be rolled back as a scroll;
The trump shall resound, and the Lord shall descend,
Even so, it is well with my soul.
It is well, with my soul,
It is well, it is well, with my soul.

Kilder:

Hjemlandstoner (1947)

Lars Aanestad (1965), bd 2, sp. 955 – 956

Horatio Gates Spafford på Wikipedia
Horatio Gates Spafford på Cyberhymnal

Salmen It’s well with my soul på You Tube
Den samme salmen fremført av gruppen Selah

50 Most Loved Hymns
The 25 Most Popular Christian Hymns

Manuskriptet til salmen i original