Kom Jesus lys din fred på jord

Kom, Jesus, lys din fred på jord.

Salmen er skrevet av læreren, presten og salmedikteren Ivar Birkeland Aartun i 1917. Vi finner den i Norsk Salmebok (NoS) som nummer 723 med tre strofer. Salmen er skrevet som en fredssalme under den første verdenskrigen.

Vi siterer strofe en (NoS):

Kom, Jesus, lys din fred på jord,
for verdi fer i ville,
og bror seg reiser opp mot bror,
og striden herjar ille!

Ivar Birkeland Aartun ble født i Sauda i Ryfylke 18. desember 1867. Han ble student i 1887 og cand. theol. i 1893. Aartun var så lærer ved seminaret i Volda fra 1896-1899 og reisesekretær i Oslo Indremisjon fra 1899-1900 før han i år 1900 hadde et studieopphold i Berlin, Leipzig og Halle.

Vi siterer strofe to (NoS):

Kom, Jesus, til di kyrkje ned,
så me kan vegen kjenna
til landero og folkefred,
og broderstriden enda!

Tilbake i Norge var tilsatt ved Oslo Indremisjon i 1901 og fra 1902-1906 seminarlærer ved lærerskolen på Notodden før han fra 1906-1917 var sogneprest i Bygland og fra 1917-1928 i Nedstrand. Fra 1928 var Ivar Birkeland Aartun domprost i Stavanger. Han var ellers formann i Bygland skolestyre fra 1909-1914 og i Nedstrand fra 1918-1924. Ivar Birkeland Aartun døde i Stavanger i 1931.

Vi siterer strofe tre (NoS):

Kom, Jesus, lys din fred på jord,
så hatet bort må brenna!
Og tal som før ditt skaparord,
så rettferds dag må renna!

Kilder:

Norsk Salmebok (1985)

Tobias Salmelid (1997), s. 453
Lars Aanestad (1966), bd 2, sp. 1198
Anne Kristin Aasmundtveit (1995), s. 118

Ivar Birkeland Aartun på runeberg.org