Hvem kan tørke sorgens tårer

Hvem kan tørke sorgens tårer.

Sangen er skrevet av den svenske sangforfatteren og frelsesoffiseren John Appelberg i 1893. Vi finner den i Frelsesarmeens sangbok som nummer 59 med fire strofer og et refreng. Originalen på svensk er Vem kan läka hjärtesåren. Det er flere norske oversettelser av sangen, men den beste er trolig utført av Bernhard Fjærestrand. Men da teksten fremdeles er beskyttet av åndsverksloven, har Salmebloggeren (LeH) oversatt den til norsk fra svensk i 2017. Den er bare ment som en illustrasjon. Metodistenes Salmebok har sangen som nummer 281 med tittelen Hvem kan lindre alle smerter i en noe bearbeidet form. Sangen finnes ellers på norsk som og Hvem kan tørre alle tårer.

Vi siterer strofe en (LeH):

Hvem kan såret hjerte lege,
løse syndens hårde bånd,
meg i sorgen vederkvege
tørke tårer med sin hånd?
Bare en jeg sikkert vet:
Jesus, Mesteren fra Nasaret.

Haakon Dahlstrøm forteller at sangen ble skrevet like etter at John Appelberg ble ansatt ved Frelsesarmeens hovedkontor i Stockholm i 1892. Han skulle bli en av de fremste poetene som Frelsesarmeen i Sverige har fostret og Appelberg er således kjent i Sverige for å ha skrevet en rekke sanger. Hvem kan tørke sorgens tårer er den som er mest kjent i Norge. Den er noe modernisert i nyere utgaver av Frelsesarmeens sangbok.

Vi siterer strofe to (LeH):

Hvem kan meg fra fall bevare
under hverdagslivets strid?
Hvem kan selv min bønn besvare
og gi hjelp i rette tid?
Bare en jeg sikkert vet:
Jesus, Mesteren fra Nasaret.

John Appelberg, eller Johan Ludvig Appelberg som han egentlig het, ble født 7. juni 1872. Han ble omvendt til Gud som 15 åring og kom til Frelsesarmeens krigsskole fra Stockholms II korps der han hadde vært frelsessoldat. Han var også korleder og ledet en rekke kor både i Sverige og Finland. John Appelberg var ellers redaktør for Frelsesarméens barnemagasin Den unge soldaten fra 1920-1937. Han har også skrevet en rekke melodier. John Appelberg døde 14. juli 1937, 65 år gammel.

Vi siterer strofe tre (LeH):

Hvem kan i all nød meg hjelpe,
hvem er alltid mitt forsvar
når meg fienden vil velte
og til dom meg ofte drar?
Bare en jeg sikkert vet:
Jesus, Mesteren fra Nasaret.

Johan Ludvig Appelberg er ellers kjent som sangforfatter og oversetter av en rekke engelske sanger. Han skrev gjerne under signaturene «Ludvig», «J. A-g», «J-penna» og «Farbror John». John Appelberg er representert med sanger i flere svenske salmebøker og i 1986 års psalmbok finner vi ham også med et oversatt verk. Han er ellers flittig sitert med sanger i den svenske Frälsningsarméns sångbok fra 1990.

Vi siterer strofe fire (LeH):

Hvem kan meg i døden følge,
når jeg bud om oppbrudd får,
og når flodens kalde bølge
mørk den truer og meg slår?
Bare en jeg sikkert vet:
Jesus, Mesteren fra Nasaret.

Kilder:

Frelsesarmeen sangbok (1948)

Haakon Dahlstrøm (1990), s. 34-26
Lars Aanestad (1962), bd 1, sp. 117 og 968

John Appelberg på Wikipedia

Teksten på svensk