Søk din Herre

Søk din Herre mens han finnes.

Sangen er skrevet av den danske presten og salmedikteren Niels Peder Madsen. Vi finner den i sangboken Hjemlandstoner fra 1989 som nummer 352 med fire strofer. Tittelen på dansk er Søg din herre, mens han findes. Sangen er dels oversatt og fornorsket av Salmebloggeren (LeH) i 2013.

Vi siterer strofe en (LeH):

Søk din Herre mens han finnes
kall på ham mens han er nær!
Aldri kan hans frelse vinnes,
om den ikke vinnes her.

Niels Peder Madsen ble født i nærheten av Roskilde i Danmark 28. mars 1860. Han begynte å studere til lege, men da han ble omvendt, ville han bli prest i stedet. Etter to år som prest på den lille øya Kristiansø, ble han sogneprest i Kollerud. Også i sitt virke som prest forkynte han klart et kall til omvendelse og at mennesker måtte søke Gud til frelse.

Vi siterer strofe to (LeH):

Har du hørt ham kalle på deg,
til din sjel ble sønderbrutt.
La ham da i tide få deg,
husk du er av Gud innbudt!

Bibelen taler også om å søke Gud og kalle på ham for å få nåde. Slik taler David etter at profeten Natan kom til ham og fortalte ham at David hadde falt i synd: ”Vær meg nådig, Gud, i din kjærlighet, stryk ut mitt lovbrudd i din store barmhjertighet! Vask meg ren for skyld og rens meg for min synd! For mine lovbrudd kjenner jeg, min synd står alltid for meg. Mot deg alene har jeg syndet, det som er ondt i dine øyne, har jeg gjort.” (Salme 51, 3-6). Lenger ute i salmen finner vi også noen ord om det sønderknuste hjerte: ”Offer for Gud er en sønderbrutt ånd. Gud, du forakter ikke et knust og nedbrutt hjerte.” (Salme 51, 19).

Vi siterer strofe tre (LeH):

Søk i Jesu sår din frelse
mens du fred ennu kan få,
grip om korset, deg til helse,
mens du korset enn kan nå!

I 1897 ble Madsen tvunget til å avslutte sin prestetjeneste på grunn av sykdom. Senere var det hovedsakelig med pennen han utøvde sin gjerning. N. P. Madsen skrev en rekke oppbyggelsesbøker og romaner. Han har også diktet flere sanger. Den mest kjente av disse er Du kommer Jesus til meg inn. Niels Peder Madsen døde 25. juli 1916, 56 år gammel.

Vi siterer strofe fire (LeH):

Snart kan livets klokke klemte
sine siste bedeslag.
Tenk da, synder, om du glemte,
at i dag er nådens dag!

Kilder:

Hjemlandstoner (1989)

Tobias Salmelid (1997), s. 83 og s. 267
Lars Aanestad (1962), bd. 1, sp. 500-501
Lars Aanestad (1965), bd. 2, sp. 323-324

http://www.nykraftandagt.dk/13746/

Du kommer Jesus til meg inn

Du kommer Jesus til meg inn.

Dette er en kjent sang skrevet av den danske presten og forfatteren Niels Peder Madsen i 1905. Vi finner sangen i Sangboken fra 1962 som nummer 243 og i Sangboken (SaB) fra 1983 som nummer 303. I begge sangbøkene er sangen plassert under temaet «Tro og tillit» og vi finner sangen med fem strofer.

Vi siterer strofe en (SaB):

Du kommer, Jesus, til meg inn,
Og så er solen tent,
Så flykter skyggen fra mitt kinn,
Og hvert et savn er endt.

Sangen er en av Madsens mest personlige sanger og en av de siste han skrev. Vi kan spore mye av hans egen livshistorie i sangen. Den ble funnet etter hans død sammen med en del etterlatte papirer. Blant notatene lå også en annen mindre kjent sang av ham. Det er sangen Kom til Jesus, kom dog nu. Madsen minnes spesielt den natten i København da han ga seg over til Gud. Det skjedde etter en gudstjeneste «da Jesus var kommet til ham på en spesiell måte», skriver Aanestad. Og siden fikk han komme til Jesus på nytt og på nytt.

Vi siterer strofe to (SaB):

Du kommer, som hin første natt,
Da jeg på deg fikk tro,
Og alle stormer tier bratt,
Og tvilen går til ro.

N. P. Madsen er en av Danmarks mest markante og innflytelsesrike prester. Han ble født i Tune på Sjælland i 1860. Madsen ble student i 1882 og tok sin teologiske embetseksamen i 1889. I året 1890 ble han prest på Christiansø før han i 1892 ble sogneprest i Kollerup. Men i 1897 måtte han imidlertid søke avskjed fra sitt presteembete på grunn av sykdom. Madsen prøvde et par kuropphold i Sveits og Tyskland uten at det hjelp noe særlig på helsen hans. Han kom deretter til å arbeide som redaktør, først for bladet Annexet og siden for sitt eget Filadelfia. Madsen er også kjent for å ha skrevet en rekke oppbyggelsesbøker og romaner. Mest kjent og lest er trolig hans Husandaktsbog fra 1895. Niels Peder Madsen døde i Odense i 1916, 56 år gammel.

Vi siterer strofe tre (SaB):

Du kommer, og så svinner alt
Som ellers gjør meg redd.
Da kan jeg stå hvor før jeg falt,
Og smile hvor jeg gred.

Madsen hadde egentlig tenkt å bli lege. Men etter at han i studietiden ble omvendt til Gud, valgte han å studere til prest i stedet. Hans forkynnelse var preget av sterk vekt på omvendelse og formaning til et hellig liv. Og gjennom sine mange religiøse bøker fikk han også store skarer i tale. Madsens sanger finner vi spredt om både i hans bøker og blader.

Vi siterer strofe fire (SaB):

Du kommer, så er all ting glemt
Og godt hva enn som skjer.
Og trengslene som har meg skremt,
Er ikke trengsler mer.

Etter lang tids sykdom fikk Madsen bekreftet at flyttedagen nærmet seg. Det var hjertet som sviktet. Hans hustru gir ham et meget vakkert ettermæle. Da han fikk vite det gikk mot slutten, jublet han: Halleluja! Og en dag spurte Madsen legen hvor lenge han hadde igjen å leve. Dr. Scroll svarte at han hadde bare 10 dager. Legen takket Madsen for at han i døden hadde bekreftet det han hadde forkynt i livet. Den 11. dagen var han meget trett og led meget. Fra midnatt til klokken tre på natten kjempet han med åndenød, men falt så i rolig søvn en time. Rett før han døde slo han øynene opp og åndet ut med et strålende smil om munnen.

Vi siterer strofe fem (SaB):

Du kommer, Jesus, slik som før,
Når jeg skal gå herfra,
Og lukker øyet når jeg dør
I deg, halleluja!

Kilder:

Sangboken (1962)
Sangboken (1983)

Tobias Salmelid (1997), s. 83 og s. 267
Lars Aanestad (1962), bd. 1, sp. 500-501
Lars Aanestad (1965), bd. 2, sp. 323-324

Om N.P. Madsen på Prosjekt Runeberg
Bokomtale N.P. Madsen: Ordet
Thys historie på nettet