Jeg vil heller ha Jesus

Jeg vil heller ha Jesus enn perler og gull.

Sangen «Jeg vil heller ha Jesus» er skrevet av den amerikanske sangforfatteren Rhea F. Miller. Det er George Beverly Shea som satte melodi til den. Tittelen på engelsk er «I’d rather have Jesus». Arket med sangen ble lagt på pianoet hjemme hos Georg av hans mor. Hun ønsket at hennes sønn skulle legge om kursen på livet sitt. Sangen er skrevet i 1922 og oversatt til norsk av Trygve Bjerkrheim i 1951. Vi finner den som nummer 184 i Sangboken (SaB). Den ble ofte benyttet under møteseriene til den amerikanske vekkelsesforkynneren Billy Graham. Sangen er på tre strofer og kor.

Vi siterer strofe en (SaB):

Jeg vil heller ha Jesus enn perler og gull,
Heller ham enn de skatter som smuldrer i muld.
Jeg vil heller ha Jesus enn riker og land,
Heller ledes hver dag av en naglemerkt hand.

Det er noe i livet som er viktigere enn ære og berømmelse. Sølv og gull hjelper oss ikke, om vi ikke har Jesus. George ble sterkt grepet av sangen og laget melodien samme kveld. Da moren hørte ham synge, spurte hun om han kunne synge den i kirken neste dag. Hans liv ble forandret. George var en lovende musiker. Han hadde blitt tilbudt en lovende karriere i NBC, men få år senere var han knyttet til teamet rundt Billy Graham. Hymnen ble sunget over hele verden.

Vi siterer koret (SaB):

Enn ha kongemakt og en fyrstes prakt,
Men i lenker være lagt.
Jeg vil heller ha Jesus enn hva som helst
Meg verden kan by i dag.

Også Skriften taler ofte om dette. ”Dere skal ikke samle skatter på jorden, hvor møll og mark ødelegger og hvor tyver bryter inn og stjeler. Men dere skal samle skatter i himmelen, der verken møll eller mark ødelegger og tyver ikke bryter inn og stjeler. For der skatten din er, vil også hjertet ditt være”, sier Jesus i Matt 6, 19-21. Det er så lett å bli grepet av denne verdens rikdom. Men det gir bare en kortvarig nytelse og fyller ikke vårt innerste behov.

Vi siterer strofe to (SaB):

Jeg vil heller ha Jesus enn bifalls brus,
Jeg vil heller ham tilbe i Herrens hus,
Jeg vil heller ha Jesus enn verdens ry,
Jeg vil heller se fram mot Guds morgengry.

Også Jesus ble fristet av djevelen nettopp på dette punket. Vi leser fra Matt 4, 8-11: ”Så tok djevelen ham med seg opp på et meget høyt fjell og viste ham alle verdens riker og deres herlighet og sa: Alt dette vil jeg gi deg dersom du faller ned og tilber meg. Da sa Jesus til ham: Bort fra meg, Satan! For det står skrevet: Herren din Gud skal du tilbe, og ham alene skal du tjene. Da forlot djevelen ham, og se, engler kom og tjente ham.

Jesus besto prøven. Han er prøvet i alt i likhet med oss. Jesus kjenner våre svakheter. Også dette kan vi gå til Jesus med. Selv en rik og mektig, kan bli en Jesu disippel. Men det er ikke lett. Likevel forteller historien om levende tro, også i kongens hus. Under et statsbesøk i USA ble det holdt en middag for Kong George VI og hans hustru i Washington. En mann med navn Chief Whitefeather, begynte programmet med å synge den britiske nasjonalsangen. Så etter alles overraskelse fortsatte han med en hymne som begynner med ordene: «I’d rather have Jesus than silver or gold!» Senere på kvelden satt Chief ved siden av kongen og dronningen. På en stillferdig måte spurte han dronningen: “Tror De på Jesus? Dronning svarte ham vennlig: “Det er Han som eier mitt hjerte, og også min manns! Kongen smilte og la til: ”I’d rather have Jesus than silver or gold!”

Vi siterer strofe tre (SaB):

Han er perlenes perle og skattens skatt,
Er mer lys enn det daggry som følger på natt.
Han er alt for min lengtende sjel her på jord.
Jeg vil heller ha Jesus og gå i hans spor.

Kilder:

Bibelen
Sangboken (1983)

Tobias Salmelid (1997), s. 203 og 275

Om sangen på Wikipedia
The Hymn History
Om sangen på «All about God»

Sangen er sitert med tillatelse fra Lunde Forlag