Alltid salig om ei alltid glad

Alltid salig, om ei alltid glad.

Sangen er skrevet av den svenske predikanten og sangforfatteren Svenning Johansson i 1855. Den ble tidlig oversatt til bokmål og vi finner en utgave av teksten i Sions Harpe (SiH) fra 1911. Her står sangen som nummer 165 med fem strofer. Mest kjent er vel likevel Ludvig Hopes oversettelse til nynorsk for Sangboken i 1927. Her står sangen med seks vers. Men siden Ludvig Hopes versjon fremdeles er beskyttet av åndsverksloven, siterer vi sangen på bokmål etter SiH med unntak av strofe to som er oversatt av Salmebloggeren (LeH) i 2016. Vi siterer derfor sangen med seks strofer.

Vi siterer strofe en (SiH):

Alltid salig, om ei alltid glad,
Vandrer jeg til Sions nye stad,
Om min Jesus syngende mitt kvad;
Han har gjort med salig!

Svenning Johansson ble omvendt til Gud allerede i 20 års alderen etter å ha studert det kjente tidsskriftet Pietisten. Dette var et talerør for de store vekkelsene som gikk over Sverige på 1800-tallet. Pietisten var faktisk Sveriges mest leste magasin gjennom tidene. C.O. Rosenius skrev blant annet i bladet Pietisten. Men det er kanskje mest som frikirkelig forkynner at Johansson ble kjent.

Vi siterer strofe to (LeH):

Alltid salig, på min Jesu ord,
Alltid får jeg spise ved hans bord.
Og det er en lykke på vår jord
Å få være salig!

Sangen ble skrevet i en periode av Svenning Johanssons liv hvor han reiste rundt som kolportør eller bokselger. Det var ikke noe særlig populær aktivitet blant folk og det fortelles at en gang Johansson hadde virket i et bystrøk var det ingen som ville ta imot ham. Så ille var det at han måtte dra ut av byen og ut på landet. Her fant han en låve hvor han kunne overnatte. Det skal visstnok være i denne situasjonen at sangen ble til. Sangen er derfor også delvis selvbiografisk.

Vi siterer strofe tre (SiH str 2):

Alltid salig, om enn sorg og strid
Nedslår motet under prøvens tid;
Dog til Jesus setter jeg min lit,
Han har gjort meg salig!

Etter at Svenning Johansson avsluttet sin omreisende virksomhet, ble han kalt til forkynner i nærheten av Fallköping og senere i Jönköping. Han fortsatte imidlertid også arbeidet som kolportør. Johansson var i tjenesten gjennom 30 år og var også i en periode med i styret for Missionsföbrbundet i Sverige.

Vi siterer strofe fire (SiH str 3):

Alltid salig, om ei fienden
Derpå vredes, Gud er dog min venn.
Blott jeg kjenner denne venn igjen,
Er jeg enda salig!

Svenning Johansson samlet etter hvert rundt seg en stadig voksende tilhørerskare. Hans autoritet i åndelige saker var betydelig i alle leirer. Og ofte åpnet også prestene kirkene for ham og la til rette for hans virksomhet. Johansson skrev i tillegg sanger. Hans åndelige sanger var ofte skrevet til kjente melodier. Svenning Johansson ga ut heftet Andliga Sånger i 1855.

Vi siterer strofe fem (SiH str 4):

Alltid salig! Vil jeg ikke mer
Synde bort den tid, meg gives her
Gode Gud, når blott din vilje skjer,
Er jeg alltid salig!

Alltid salig, om ei alltid glad er en sang som forteller oss at å være salig er noe mer enn en følelse. Det er en tilstand ovenfor Gud. Sangen forteller både om håp og tro, skriver Salmelid. Vi er på vandring mot vårt himmelske hjem.

Vi siterer strofe seks (SiH str 5):

Alltid salig! Jeg av Ordet vet,
At min Frelser har beredt meg sted,
Hvor jeg arve skal Guds herlighet,
Derfor er jeg salig!

Kilder:

Sions Harpe (1911)

Lars Aanestad (1962), bd 1, sp. 63 og sp. 1111
Tobias Salmelid (1997), s. 14 og s. 215

Sangen på svensk
Om Svenning Johansson på riksarkivet

Å hvor salig det skal blive

Å hvor salig det skal blive.

Sangen er skrevet av den svenske predikanten og sangforfatteren Svening Johansson og vi finner den i Sangboken (SaB) som nummer 899 med fem strofer. På svensk finner vi sangen med syv strofer. De fem første er skrevet av Svening Johnsson i 1855, mens strofe seks og syv er lagt til av C. A. Mellberg senere. Frikirkens salmebok, Ære være Gud, har sangen som nummer 718 med fem strofer. Sangen er oversatt til norsk av Tønnes Dahle i 1885 og synges til en norsk folketone.

Vi siterer strofe en (SaB):

Å, hvor salig det skal blive
Når Guds barn får komme hjem,
Ingen kan den fryd beskrive
Å få bo i himmelen!
Skue Jesus, skue Jesus
Når han henter sine hjem.

Svening Johansson var forkynner og styremedlem i det Svenska Missionsförbundet fra 1879 til 1897. Han ble født på Säldeberget i Stengårdshults sogn i Jönköping 1. desember 1827 og døde i Sofia i Jönköping 2. april 1898, vel 70 år gammel.

Vi siterer strofe to (SaB):

Å, hvor salig, å, hvor salig
Å få tro på Jesus her,
Men dog enda mere salig
Å få se ham som han er!
Være hjemme, være hjemme,
Fri fra sorger og besvær.

Svening Johansson var fra 1852 fripredikant i Rångedala sogn som ligger i Älvsborg og i 1853 virket han i traktene rundt Falköping og Skövde. Fra 1854 til 1884 arbeidet Johansson som omreisende bokselger for Jönköping traktatselskap og senere Jönköping missionsförening. Svening Johansson var pastor i Jönköpings stadsmissionsförening fra 1886-98 og var også forstander for det gamle misjonshuset i byen. Svening Johansson var fra 1855 gift med Maria Christina Boman fra Habo og etter hennes død med Anna Lisa Jansdotter fra Värsås fra 1877 og frem til sin død i 1898.

Vi siterer strofe tre (SaB):

Gud skje lov, snart får jeg tage
Avskjed fra min vandring her,
Slippe fri fra sorg og plage,
Komme hjem til himlen der,
Og i evig, evig glede
Være Herren Jesus nær!

Den svenske tittelen er O vad sällhet då skall bliva og Svenning Johansson er også kjent for å ha skrevet sangene Alltid salig, om ej alltid glad og Jesus, full av kärlek, ropar. Lova Herren (1988) har sangen som nummer 698 under ”Det himmelska hemmet”, mens vi i den læstadianske sangboken Sions Sånger (1981) finner sangen som nummer 238 under temaet ”Längtan till hemlandet ”.

Vi siterer strofe fire (SaB):

Der vi slipper skilles mere,
Ingen tåre felles der,
Ingen sorger der skal være,
Herligheten kommet er.
Å den dagen, å den dagen,
Give Gud den snart var nær!

Origianlen har syv strofer. I den norske versjonen er siste strofen, strofe fem. På svensk finner vi den siste strofen slik: ”Där i himlen, där i himlen / får du vila ut en gång / Där i himlen, där i himlen / skall ej tiden bli för lång / Där vi sjunger, evigt sjunger / Guds och Lammets nya sång”. Det er den nye sangen til Lammet som kjøpte oss til Gud med sitt blod. Da er kampen over og vi får gå inn til Guds evige hvile.

Vi siterer strofe fem (SaB):

Vær frimodig, du skal vinne
Veien frem til hvilens hjem!
Jesus alltid ha i sinne,
Løft ditt blikk mot himmelen:
Jesus kommer, ja, han kommer
Snart og henter sine hjem!

Kilder:

Sangboken (1983)

Tobias Salmelid (1997), s. 445
Lars Aanestad (1965), bd 2, sp. 1190

Svenning Johansson på Wikipedia