Kom sannings Ande

Kom, sannings Ande, som or høgda talar.

Salmen er skrevet av Zacharias Topelius i 1869. Vi finner den i Norsk Salmebok som nummer 385. Den er oversatt til nynorsk av Bernt Støylen i 1923. Salmen står plassert under temaet “Bønn og forbønn” med tre strofer. I Nynorsk Salmebok (NoS) finner vi salmen som nummer 538. Salmen finnes i 1937 års psalmbok (SvP) som nummer 485. Her står salmen sitert med fire strofer.

Vi siterer strofe en på norsk (NoS):

Kom, sannings Ande, som or høgda talar,
som oss opplyser og som hugsvalar,
lei oss til sanning når me kunnskap sankar,
sign våre tankar!

Topelius skrev denne salmen med tanke på ungdommen. Den omtales derfor gjerne som en skolesalme. I Nynorsk Salmebok er den da også plassert under “Barnelærdom”. Det er derfor noe kateketisk over denne salmen. Vi tenker gjerne på innføring og opplæring i den kristne tro. Det er en bønnesalme om at den Hellige Ånd må opplyse oss og lede oss frem til sannheten.

Vi siterer strofe en på svensk (SvP):

Sanningens Ande, som av höjden talar,
Som oss upplyser och som oss hugsvalar,
Kom att oss leda! Bo i dessa salar;
Helga vår kunskap!

Zacharias Topelius ble født i Nykarleby i Österbotten i Finland 14. januar 1818. Han ble student i Helsingfors (Helsinki) i 1833 og avla filosofisk magistergradseksamen i 1840. Fra 1842-1860 arbeidet Topelius som redaktør for Helsingfors Tidningar. Han tok doktorgraden i historie i 1847 og ble professor i finsk historie ved Helsingfors Universitet i 1854. Fra 1875-1878 var han i tillegg rektor ved universitetet. Zacharias Topelius var også professor i finsk, russisk, nordisk historie og allmenn historie. Han døde i Helsingfors 12. mars 1898, 80 år gammel.

Vi siterer strofe to på svensk (SvP):

Led oss att söka här, i allt vi lära,
Evige Faderns kärlek, makt och ära.
Låt oss i Sonens kunskap frukter bära
Här för Guds rike!

Både som poet og som salmedikter var Zacharias Topelius en betydelig og vel ansett forfatter. Han skrev lyrikk, eventyr (Läsning för barn) og historiske romaner (Fälskärns berättelser) . Og med stykkene ”Prinsessens Tornerose”, ”Fågel blå”, «Sanningens pärla”, ”Rinaldo Rinaldine” og ”Skyddsängeln” ble han populær som barnas Shakespeare. Zacharias Topelius er også kjent for å ha utarbeidet to salmebokforslag i 1869 og i 1880. Det siste ble godkjent med mange rettinger i 1886.

Vi siterer strofe tre på svensk (SvP):

Du, som är vägen, sanningen och livet,
Eviga ljus, till salighet oss givet,
Kriste, låt ordet, i vårt hjärta skrivet,
Helt oss fornya!

Salmestrofen minner litt om begynnelsen av salmen til Richardt fra 1885. Her går første strofe slik: ”Du som veien er og livet / deg vi har vårt håndslag givet / deg det er på hvem vi tror / Mellom alle verdens røster / bare din er den som trøster / led oss i ditt hyrdespor!” Men denne er yngre. Derimot finner vi Skriftens ord gjengitt i Topelius salme. Vi siterer fra Joh 14, 5-7: ”Tomas sier til ham: «Herre, vi vet ikke hvor du går. Hvordan kan vi da vite veien?» Jesus sier: «Jeg er veien, sannheten og livet. Ingen kommer til Far uten ved meg. Har dere kjent meg, skal dere også kjenne min Far. Fra nå av kjenner dere ham og har sett ham.»

Vi siterer fire på svensk (SvP):

Herre, du ensam är det sanna ljuset,
Som kan oss leda hem till Fadershuset.
Lys oss, att under vandringen i gruset
Dig vi må följa.

Kilder:

Bibelen (2005)

Norsk Salmebok (1985)

Tobias Salmelid (1997), s. 229 og s. 403
Lars Aanestad (1965), bd 2, sp. 106
Anne Kristin Aasmundtveit (1995), s. 99

Zacharias Topelius på NetHymnal
Zacharias Topelius på Wikipedia