Hele veien går han med meg

Hele veien går han med meg.

Sangen er skrevet av Fanny Crosby i 1875 og melodien er ved den amerikanske komponisten Robert Lowry fra samme år. Vi finner den i Sangboken (SaB) som nummer 324 med tre strofer. På svensk finner sangen i 1986 psalmbok som nummer 252 med tittelen Hela vägen går han med mig. Den svenske misjonæren og forfatteren Erik Nyström oversatte sangen fra engelsk til svensk i 1878 og den norske utgaven bygger delvis på denne. Originaltittelen er All The Way My Savoiur Leads Me.

Vi siterer strofe en (SaB):

Hele veien går han med meg,
å, hva kan jeg ønske mer?
Kan jeg tvile på hans godhet
når hans ledelse jeg ser?
Himmelsk fred og salig trygghet
i min Jesus har min sjel,
for jeg vet, hva enn meg møter,
Jesus gjør dog allting vel.
For jeg vet, hva enn meg møter,
Jesus gjør dog allting vel.

Wang Ming Dao satt over 20 år i kinesisk fangenskap på grunn av sin kristne tro. Han forteller i boken ”Den svåra vägen» en gripende beretning om sin tid bak murene. Tiden i fengsel førte til at han var en fysisk nedbrutt mann. Wang ble nesten døv og han var halvt blind. Og de fleste av hans tenner var falt ut. I tillegg led han av et gnagende magesår. Men de som besøkte ham i fengselet, kunne fortelle en merkelig historie. Åndelig sett var Wang sterk. På spørsmål om hvordan han hadde det i fengselet, unnvek han å fortelle om de lidelser han hadde gått igjennom. Han som sammen med Watchman Nee, regnes som en av Kinas fremste forkynnere, hadde levd helt isolert fra sin familie. Wang fikk ikke lov å lese noe brev utenfra og han hadde heller ikke lov å ha noen Bibel i cellen. Men han klaget ikke.

Vi siterer strofe to (SaB):

Hele veien går han med meg,
er min hjelp i all min nød.
Gir meg nåde når jeg prøves,
Styrker meg med livets brød.
Skulle enn mitt hjerte tørste,
veien blir meg tung og lang,
Gledeskilder skal fra klippen
springe frem så mangen gang.
Gledeskilder skal fra klippen
springe frem så mangen gang.

Tvert imot uttalte Wang Ming Dao følgende: ”Når Gud har tilgitt meg så mye, hvorfor skulle jeg da ikke tilgi dem som har gjort meg vondt?” Og han oppsummerte sine år bak lås og slå med ordene: «De mange fengselsårene har vært som et universitet for meg. Gjennom lidelse og prøvelser har jeg modnet. De 23 årene har vært som en eneste lang bryllupsreise med Jesus.» Flere som besøkte ham i fengselet kunne videre fortelle at han brukte å synge nesten hver eneste dag sangen All The Way My Savoiur Leads Me. Tenk hvilen tro og hvilket vitnesbyrd denne Guds mann fikk vist gjennom sitt liv? Sangen All The Way My Savoiur Leads Me ble skrevet som et resultat av bønn. Fanny Crosby levde sitt liv i total avhengighet av Gud. Hennes liv og virke var bygget på tro. Det betydde ikke at hun gikk sorgfri gjennom livet. Men hun visste hvor hun skulle gå med sin bekymring.

Vi siterer strofe tre (SaB):

Hele veien går han med meg.
Kjærlighet så stor og rik!
Og til sist en evig hvile
gir han meg i himmerik.
Når jeg der skal fri, forklaret
kaste meg for tronen ned,
Skal det fryde meg å minnes:
Hele veien gikk han med.
Skal det fryde meg å minnes:
Hele veien gikk han med.

Det fortelles at Fanny Crosby slet økonomisk og var helt pengelens. Men som så mange ganger før, gikk hun til Herren med sine problemer. Hun begynte å be. Noen få minutter senere tilbød en mann henne fem dollar. Det var akkurat det beløpet hun trengte. Senere når hun tenkte tilbake på denne hendelsen skal hun ha uttalt følgende: “I have no way of accounting for this except to believe that God put it into the heart of this good man to bring the money.” Fanny Crosby ville ikke gjøre seg rik på sitt forfatterskap. Hun fikk vanligvis 2 dollar for en sang. Hva hun ellers hadde behov for til livets opphold, var basert på frivillige gaver. Men noen ganger måtte hun minne Herren spesielt. Da hadde hun en bønnstund hvor hun la frem sitt ønske ved nådens trone.

Vi siterer strofen på svensk:

Hela vägen går han med mig.
Vilken kärlek hög och rik!
Och till sist en evig vila
ger han mig i himmelrik.
När jag där får fri, förklarad,
inför honom falla ned,
Skall med glädje jag det minnas:
Hela vägen gick han med.
Skall med glädje jag det minnas:
Hela vägen gick han med.

I bønnen kunne Fanny Crosby også finne Guds ledelse i livet. Sammen med Guds Ord var dette ledesnoren hennes. Hun kunne store deler av Bibelen utenat. Og hun hadde en fantastisk hukommelse. Det var sjelden behov for å skrive sangene ned. Sangene ble utformet i hodet og hun dikterte dem direkte for avskrift. Fanny Crosby skrev en sang til minne om mannen som ga henne 5 dollar. Hun så på det som Herrens omsorg og ledelse. Diktet som hun skrev etterpå, ble altså sangen: All The Way My Savior Leads Me. Sangen regnes som en av hennes mesterstykker. Fanny Crosbys liv og forfatterskap vitner om en stor tro til etterfølgelse for alle Herrens disipler. Hun levde som hun preket.

Vi siterer strofen på engelsk:

All the way my Savior leads me
O the fullness of His love!
Perfect rest to me is promised
In my Father’s house above.
When my spirit, clothed immortal,
Wings its flight to realms of day
This my song through endless ages –
Jesus led me all the way;
This my song through endless ages –
Jesus led me all the way.

Kilder:

Sangboken (1983)

Tobias Salmelid (1997), s. 157
Lars Aanestad (1962), bd 1, sp. 389-394

All the way my Savior leads me
Fanny Crosby på NetHymnal