Underfullt deilige Eden

Underfullt deilige Eden.

Salmen er skrevet av William Orcutt Cushing i 1875. Originaltittelen er Beautiful Valley of Eden. Sangen er oversatt fra engelsk til norsk av Elevine Heede i 1881. Tonen er ved William F. Sherwin. Vi finner blant annet salmen i Metodistenes Salmebok som nummer 108 og i Sangboken (SaB) fra 1962 som nummer 859 med fire strofer.

Vi siterer strofe en (SaB):

Underfullt deilige Eden,
skjønn er din stille fred!
Over de lidende hjerter
senker du balsam ned.

William O. Cushing ble født i Hingham Center i Massachusetts 31. desember 1823. Hans foreldre var unitarer og W. Crushing kom til å utdanne seg til prest. Det første embetet var ved Searsburg i New York. William O. Cushing giftet seg i 1854 og tjenestegjorde deretter i Auburn, Brooklyn, Buffalo og Sparta i New York. Etter at hans kone døde i 1870 og hans helse begynte å skrante, trakk Cushing seg tilbake fra prestetjenesten og begynte å skrive salmer. Han fullførte over 300 i sitt liv. William O. Cushing døde i Lisbon Center i New York 19. oktober 1902, nær 79 år gammel.

Vi siterer koret (SaB):

Underfullt deilige Eden!
Frigjorte sjelers hjem.
Hvor ofte i stille timer
min lengsel til deg går hen.

Vi lar Cushing selv fortelle som på norsk går omtrent slik: «En dag i 1875 ble jeg rikt velsignet. Plutselig fikk jeg i mitt hjerte en visjon av det himmelske land. Jeg syntes å se ned på en elv hvor en mektig bølge rullet under meg. På den andre siden av denne elven, så jeg et fortryllende land med åser og daler som hvilte i en himmelsk ro. Det var vakrere enn noe ord kan berette, og i mitt syn syntes jeg å være der. Etter som jeg skuet alt dette, kom det noen ord over mine lepper: «Beautiful Valley of Eden”. Visjonen var før jeg hadde skrevet ned salmen. Gradvis ble det jeg så visket ut. Men jeg vil si at den vakre salmen skyldes i stor grad Mr. Sherwin, som ved sin rike melodi har truffet en dypere akkord enn kun disse ord som jeg har skrevet ned.”

Vi siterer strofe to (SaB):

Inn i bedrøvede hjerter
lyser din klare dag.
Himmelske sangtoner høres
blandet med harpeslag.

Mange av sangene etter William O. Cushing er lite kjent her hos oss. Men av hans salmer på engelsk kan vi nevne Under His Wings, When He Cometh, Ring the Bells of Heaven, Follow On, Hiding in Thee og Beautiful Valley of Eden.

Vi siterer strofe tre (SaB):

Salig hver sjel som i Eden
venter engang å bo!
Her er det sorger og smerter,
der får vi evig ro.

Det er noe himmelsk over denne salmen. Ikke bare er den skrevet ut fra et indre syn der forfatteren skuer inn i det forjettede land, men den ånder også av himmeltanker fra Bibelens siste blader. Det er som vi kjenner duften fra Guds evige paradis hvor Herren kommer oss i møte og ønsker oss velkommen hjem. Der er ingen sorg og smerte, kun salighet og evig ro.

Vi siterer strofe fire (SaB):

Gi meg, min Herre og Frelser,
hvilen hos deg til sist!
Hjem til ditt deilige Eden
ta meg, o Jesus Krist!

Kilder:

Sangboken (1962)

Tobias Salmelid (1997), s. 409
Lars Aanestad (1965), bd 2, sp. 1084

William Crushing

Salmen på norsk på CyberHymnal
Salmen på engelsk på CyberHymnal
William Orcutt Cushing på CyberHymnal