Eg veit ein hage full av fred

Eg veit ein hage full av fred.

Salmen er skrevet av den svenske hymnologen og salmedikteren Emil Liedgren i 1919 og oversatt til nynorsk av Trygve Bjerkrheim i 1939. Vi finner den i Norsk Salmebok (1985) som nummer 434 og i 2013-utgaven av Norsk Salmebok (NoS) som nummer 441 i med fire strofer. Den svenske originaltittelen er En dunkel örtagård jag vet. Melodien er ved Bernhard Berglund fra 1937.

Vi siterer strofe en (NoS):

Eg veit ein hage full av fred,
til porten titt eg vankar,
han lokkar, helst når sol går ned,
i lengting hjarta bankar.
Min beste ven der inne går,
men eg ved porten enno står.

Karl Gustaf Emil Liedgren ble født i Rystad i Östergötland 21. februar 1879. Han fikk seg solid grunnutdannelse i Lindköping og Uppsala og ble fil. kand. i 1900 og cand. theol. i 1905. Emil Liedgren avla den teologiske doktorgradseksamen i 1921 på en avhandling om salmedikteren Johann Olof Wallin. Han har arbeidet både som adjunkt og som lektor i kristendom i den høyere skolen i Umeå, Örebro og Västerås i Sverige. Liedgren fikk professortittel i 1939 og ble blant annet dekorert med Wallinskorset i 1945.

Vi siterer strofe to (NoS):

Eg veit ei kjelde frisk og klår,
kvar kvelden kan eg høyra
ho surlar djupt – når stilla rår –
så herleg for mitt øyra.
Og eg som kunne vatnet nå,
kvi tyrstar eg ved kjelda då?

Liedgren er en av våre aller største hymnologer og han er blitt kalt for ”inngangsportalen til den moderne salme i Norden”, skriver Aasmundtveit i sitt salmeleksikon om ham. Hans tanker er velskrevet og uttrykt i en vakker og velklingende poesi. Knapt noen andre har på bakgrunn av en sterk personlig innlevelse lyktes i å gjengi sentrale bibelske motiver i en moderne lyrisk form på en bedre måte enn Emil Liedgren.

Vi siterer strofe tre (NoS):

Eg veit ein gamal veg å gå
når morgon atter randar.
Den vegen ber mot høgder blå,
der lett og fritt eg andar.
Frå kraft til kraft den vegen ber,
men sjeldan, sjeldan går eg der.

Liedgren var også medlem av granskningskomiteen for lærebøker i kristendom og han var med i flere komiteer for den svenske salmeboken. Som salmehistoriker er han ellers inspirert både av Henrik Schück og av Nathan Söderblom. Liedgren var ikke bare opptatt av den biografiske bakgrunnen, og salmens kontekst i historien, men han vektla også det religionshistoriske og det religionspsykologiske aspektet i sitt hymnologiske arbeid. Som salmedikter er Liedgren representert med syv salmer i den svenske 1986-års psalmbok og en salme i vår egen salmebok fra 2013. Karl Gustaf Emil Liedgren døde i Västerås 9. september 1963, 84 år gammel.

Vi siterer strofe fire (NoS):

Kvar morgon, dyre Frelsar min,
og når eg ser det kvelda,
å, lei meg i din hage inn
og tørsten sløkk i kjelda!
Du veit om alt som i meg er,
du veit òg at eg har deg kjær.

Kilder:

Norsk Salmebok (1985)
Norsk Salmebok (2013)

Tobias Salmelid (1997), s. 251
Lars Aanestad (1965), bd 2, sp. 250-252
Anne Kristin Aasmundtveit (1995), s. 150

Emil Liedgren på Wikipeida
Salmen på YouTube

Salmen er gjengitt med tillatelse fra Lunde Forlag