Et jeg ønsker fremfor alt

Ét jeg ønsker fremfor alt hernede.

Salmen er skrevet av den tyske presten og salmedikteren Albert Knapp. Flere oppgir tilblivelsesåret til 1829, men noen mener at den er fra 1823. Originalen er Eines wünsch ich mir vor allem Andern. Salmen ble for øvrig oversatt til dansk av Vilhelm Gregersen. Den står ikke i den nyeste danske salmeboken, men vi finner salmen i den gamle (DaS) som nummer 158 med fire strofer.

Vi siterer strofe en (DaS):

Ét jeg ønsker fremfor alt hernede
som mit hjertes daglig’ brød,
har jeg det, går jeg med salig glæde
selv blandt torne til min død:
det er ham, den eneste, at skue,
som i blodig sved har måttet grue,
da han i Getsemane
tømte kalken fuld af ve.

Livet til Albert Knapp var ikke alltid enkelt. Egentlig hadde han tenkt å bli en berømt dikter. Men som ganske ung opplevde han en religiøs vekkelse som fikk stor betydning for ham senere i livet. Han kunne ikke fortsette å leve slik han hadde gjort tidligere. Det gjaldt også hans diktning. Knapp kom frem til at han måtte kvitte seg med alt han hadde skrevet. To store bind av hans upubliserte verker, ble derfor flammenes rov. Senere tok han litt avstand fra sine handlinger, men det er kjent at salmen Eines wünsch ich mir vor allem Andern er skrevet i tiden rundt at han brente sine gamle skrifter.

Vi siterer strofe to (DaS):

Evig skal han lyse for mit øje,
han, der stille som et lam
bleg og blodig måtte nakken bøje
på et kors med spot og skam,
han, som brændende af tørst og smerte
ikke glemte selv mit arme hjerte,
men holdt ud mod mørkets magt,
til det lød: «Det er fuldbragt!»

Albert Knapp ble født i Tübingen 25. juli 1798. Han vokste opp i Schwarzwald, men gikk fra 1811 i skole i Tübingen. Fra 1814 studerte han ved det teologiske seminar i Maulbronn og så siden i Tübingen. I 1820 ble Albert Knapp prestevikar i Feuerbach og det skal være var her han opplevede sin radikale omvendelse. Han var allerede en flink pianist og en lovende dikter, men han kom frem til at måtte gi bort sitt klaver og sette fyr på sine dikt: «I dag har jeg brent alle mine dikt, og det er tre dager siden jeg ga bort flygelet», forteller Aanestad om ham. Han gjorde det for Jesu skyld: «Jeg måtte gi alt, så jeg kunne vinne ham», skriver Aanestad videre. I 1821 ble så Knapp vikar i Gaisburg i nærheten av Stuttgart og fra 1825 diakon i Sulz am Neckar. Fra 1831 var Knapp erkediakon i Kirchheim. Albert Knapp ble i 1836 diakon ved Hospitalskirken i Stuttgart og 1837 erkediakon ved stiftskirken. Fra 1845 og frem til sin død var han sogneprest ved St. Leonhards Kirche. Albert Knapp sa opp sin stilling i 1862 på grunn av sykdom og døde 18. juni 1864, nær 66 år gammel.

Vi siterer strofe tre (DaS):

Ja, min frelser, lad mig aldrig glemme
at min brøde, al din trøst;
da jeg lå i mørkets bånd og gemme,
bar du over med min brøst,
havde søgt dit lam så tit, så såre,
skønt jeg ænsed ej dit kald, din tåre,
havde købt mig med din død
fri fra verdens skyld og nød.

Som dikter utviser Albert Knapp ikke bare betydelig talent, men også mye naturlig originalitet. Han er omtalt som ”det nittende århundres åndelige Klopstock” og som ”predikant og sjelesørger øvde han en sterk innflytelse”, skriver Aanestad. Hans mer enn 1.200 religiøse dikt har vært til velsignelse for mange. De er preget av en pietistisk grunntone og språkføring. Men Albert Knapps største salmeinnsats finner vi i Evangelischer Liederschatz für Kirche und Haus som han i 1837 publiserte på bakgrunn av en gjennomlesning av over 90.000 salmer. Dette er en av de største salmebøker som noen gang er utgitt. Men hans innsats var ikke uten mye kamp, motgang og fortvilelse. Hans kone døde tidlig fra ham og Albert Knapp måtte også følge flere av sine egne barn til graven.

Vi siterer strofe fire (DaS):

Jeg er din, o, sig dertil dit amen,
frelser tro – nu er du min!
Brænd dit Jesusnavn med himmel-flammen
dybt og varigt i mit sind!
Vær mit ét og alt, ja alle vegne,
vær mit liv, til mine kinder blegne,
vær min glæde, vær min vagt,
og bevar mig i din pagt!

Kilder:

Dansk Salmebog (1953)
Lars Aanestad (1965), bd 2, sp. 66-67

albert_knapp

Albert Knapp på Wikipedia
Albert Knapp på Cyberhymnal
Om Albert Knapp på Hymnary.org
Albert Knapp på Den Danske Salmebog Online