Jeg trenger deg hver en stund

Jeg trenger deg hver stund.

Sangen er skrevet av den amerikanske sangforfatteren Annie Sherwood Hawks i 1872. Vi finner den i Sangboken (SaB) som nummer 518. Den står oppført under «Helliggjørelse». Sangen har fire strofer og er oversatt til norsk av Elevine Heede i 1875.

Vi siterer strofe en (SaB):

Jeg trenger deg hver stund,
o Herre Jesus kjær.
Ei noen røst lik din
for meg på jorden er!

Refrenget er skrevet av Robert Lowry i 1872. Han var prest i en baptistkirke i Brooklyn og var selv både komponist og tekstforfatter. Han oppmuntret Annie Sherwood Hawks til å fortsette å skrive åndelige sanger og han satte melodi både til denne og til flere andre av sangene hennes. Hymen ble første gang publisert i National Baptist Sunday School Convention i Cincinnati i Ohio i november 1872.

Vi siterer refrenget (SaB):

Hver stund jeg til deg trenger,
hør min bønn, o Jesus!
Velsign meg med din nåde!
Jeg kommer til deg.

Annie Sherwood Hawks ble født i Hoosick i New York 28. mai 1835. Hun begynte å skrive poesi i tidlig alder og hadde allerede rukket å publisere noe da hun var 14 år gammel. 10 år senere giftet hun seg med Charles Hawks og ekteparet flyttet til Brooklyn i New York. Her sluttet de seg til en lokal baptistmenighet hvor dr. Robert S. Lowry var pastor.

Vi siterer strofe to (SaB):

Jeg trenger deg hver stund,
I livets vel og ve.
O Jesus, hos meg bli,
La meg ditt ansikt se!

Det har vært gjettet på at salmen bygger på et avsnitt fra Bibelen i Joh. 15, 4-5 hvor Jesus taler om grenene og vintreet: «Bli i meg, så blir jeg i dere. Slik som grenen ikke kan bære frukt av seg selv, men bare hvis den blir på vintreet, slik kan heller ikke dere bære frukt hvis dere ikke blir i meg. Jeg er vintreet, dere er grenene. Den som blir i meg og jeg i ham, bærer mye frukt. For uten meg kan dere ingen ting gjøre.» Cyberhymnal har imidlertid Heb. 4, 16: «La oss derfor frimodig tre fram for nådens trone, så vi kan finne barmhjertighet og nåde til hjelp i rette tid.»

Vi siterer strofe tre (SaB):

Jeg trenger deg hver stund,
O Jesus, kom meg nær!
Kun du kan skjenke kraft
Når fristelsen er svær.

Cyberhymnal siterer Annie Sherwood Hawks omtrent slik: «Som ung kone og mor på 37 år, var jeg en dag opptatt med vanlig husarbeid. Helt plutselig fikk jeg en fornemmelse av Mesterens nærhet og jeg undret hvordan en kunne leve uten Ham, i glede og smerte, disse ordene «Jeg trenger deg hver en stund» ble plassert i mitt sinn, tanken tok med en gang full kontroll over meg.»

Vi siterer strofe fire (SaB):

Jeg trenger deg hver stund,
Din vilje virk i meg,
Så troens frukt
Kan herliggjøre deg!

Kort tid før hun døde i 1918 fortalte Annie Sherwood Hawks hele bakgrunnen for sangen som delvis etter Aanestad og Great Hymn Stories kan gjengis på norsk omtrent slik:

«Jeg husker godt omstendighetene rundt salmens tilblivelse. Det var en strålende junidag, og jeg ble grepet av min Mesters nærvær. Jeg begynte å undre meg over hvordan jeg hadde kunnet leve uten ham i fryd og smerte. Da slo ordene «I need Thee every hour» ned i min sjel. Jeg satte meg ved det åpne vinduet, grep pennen min og skrev ned ordene på arket – nesten slik som de står i dag.

Slik som jeg skrev salmen, ser det mer ut som den var profetisk enn som et resultat av min egen erfaring. Den var blåst ut av en verden på kjærlighetens og gledens vinger, i stedet for å ha blitt til etter påkjenningene av en stor, personlig sorg som den ofte er assosiert med.

Fra først av forstod jeg ikke hvorfor den grep menneskenes bankende hjerte. Det var først mange år senere, da skyggene av et stort tap falt over min veg, at jeg forstod litt av den trøstende kraft i ordene jeg hadde fått lov å bringe til andre i mine trygge og fredfulle timer.»

Begivenheten hun sikter til, er hennes manns bortgang. Charles Hawks døde i 1888 og hun flyttet til datteren i Bennington i Vermont. Sangen er den eneste av Annie Sherwood Hawks’ vel 400 hymner som fremdeles er i bruk i dag. Men hennes sang er trolig blitt til stor velsignelse for mange mennesker i forskjellige livssituasjoner.

Vi siterer strofe fem (SaB):

Jeg trenger deg hver stund!
Bøy øret til min bønn
Og gjør meg helt til din,
Velsignede Guds sønn!

Kilder:

Bibelen (2005)
Sangboken (1983)

Lars Aanestad (1962), bd. 2, sp. 877-878
Tobias Salmelid (1997), s. 154

Annie Sherwood Hawks på Wikipedia
Annie Sherwood Hawks på Cyberhymnal