En nådedag går atter ned

En nådedag går atter ned.

Salmen er skrevet av Christoph Friedrich Neander og oversatt til svensk som Så går en dag än från vår tid. På norsk finner vi den i to versjoner på nynorsk. Det er Ein nådedag går atter ned og Så går ein dag enn frå vår tid i en oversettelse av Trygve Bjerkrheim fra 1952. Denne siste utgaven står i Sangboken som nummer 803 med fire strofer. Sangboken fra 1933 har sangen som nummer 672 med tittelen Ein nådedag går atter ned. Vi finner ellers salmen i en rekke svenske salmebøker, blant annet i 1819 års psalmbok og i 1937 års psalmbok. Salmen er oversatt til bokmål fra svensk av Salmebloggeren (LeH) i 2013. Strofe en er ellers fritt gjendiktet til norsk i 2017, men vi har beholdt den første verselinjen fra den siste nynorskversjonen. Norsk Salmebok har for øvrig salmen på svensk og lulesamisk som nummer 811 med fire strofer.

Vi siterer strofe en (LeH):

En nådedag går atter ned,
og lyset svinner bort,
og enn en natt med Herrens fred
av Gud det alt er gjort.

Så går en dag än från vår tid er en aftensalme av Christoph Friedrich Neander, trolig fra 1766. Salmen ble oversatt til svensk av Johan Olof Wallin i 1814. Melodien er ved Adam Krieger fra 1667. Salmen kan også synges til en tone av Johann Størl fra 1710. Vi finner ellers salmen både i 1819 års psalmbok og i 1937 års psalmbok som nummer 434. Salmen er trolig delvis en bearbeidelse og delvis en oversettelse av en salme av den tyske advokaten og salmedikteren Johann Friedrich Herzog fra 1680. 1986 års salmebok har salmen som nummer 188.

Vi siterer strofe to (LeH):

Men du forbliver den du var,
o Herre, nådefull,
men natt og dag som her jeg har,
er skjult i jordens muld.

Forfatteren Astrid Lindgren forteller at hennes foreldre i Småland sang salmen ved kveldsleiet hver eneste dag. Og den svenske forfatteren Lars Jonas Holger Gardell benyttet salmeteksten i tittelen på romanen Så går en dag ifrån vårt liv och kommer aldrig åter fra 1998.

Vi siterer strofe tre (LeH):

Jeg trygt hos deg får gjemme meg,
når solen fra oss flyr,
med glede vil jeg prise deg
når dagen atter gryr.

Christoph Friedrich Neander ble født i Eckau sør for Riga i Latvia 28. desember 1723. Etter å ha studert teologi i Halle, ble Neander huslærer i Latvia. Han ble ordinert til prest i Kabillen i 1751 og har fra 1756 jobbet som pastor i Grenzhof og i Kuckern. Fra 1775 var han prost i bispedømmet Doblenschen, men han oppnådde aldri å bli biskop. I tillegg til sin prestegjerning i Kurland, oversatte og diktet Neander salmer på latvisk. Christoph Friedrich Neander døde i Grenzhof nær Heidelberg, 9. juli 1802.

Vi siterer strofe fire (LeH):

Men om det stille dødens bud
i denne natt meg når,
det er min trøst å kjære Gud,
jeg dør, men til deg går.

Kilder:

Sangboken (1962)
Norsk Salmebok (2013)

Lars Aanestad (1965), bd 2, sp 474, 1023

Salmeteksten på svenske Wikisource
Christoph Friedrich Neander på Wikipedia