Blir du stundom prøvet

Blir du stundom prøvet på din reise her.

Sangen er skrevet av Johnson Oatman jr. i 1897. Vi finner den blant annet i Frelsesarmeens sangbok som nummer 404 og i Metodistkirkens salmebok (MeS) som nummer 278 med fire strofer og refreng. Det er bare noen små forskjeller mellom disse to versjonene på norsk. Den engelske teksten er When upon life’s billows you are tempest tossed, men hymnen er mest kjent som Count Your Blessings. Melodien er ved Edwin O. Excell.

Vi siterer strofe en (MeS):

Blir du stundom prøvet på din reise her,
Blir du motløs når du ser hvor svak du er.
Tell da Guds velsignelser, ja smått og stort.
Og det vil forundre deg hva Gud har gjort!

Metodistpresten og sangforfatteren Johnson Oatman jr. ble født nær Medford i New Jersey 21. april 1856. Hans far var en utmerket sanger og sønnen var alltid begeistret for å sitte ved farens side og høre ham synge sangene i kirken. Han begynte ikke å skrive evangeliske sanger før i 1892, men fra da og til sin død skrev han ikke mindre enn rundt 3.000 kristne sangtekster.

Vi siterer koret (MeS):

Tell velsignelsene Gud har gitt.
Regn de goder som han gir deg fritt.
Tell dem sammen, både smått og stort,
Og det vil forundre deg hva Gud har gjort!

Utenom vanlig tid i den offentlige skolen, fikk Oatman sin utdannelse ved Herberts Academy i Princetown og ved New Jersey Collegiate Institute i Bordentown i New Jersey. Og da han var 19 år gammel, ble han medlem av metodistkirken og noen år senere fikk han lisens til å forkynne evangeliet. Johnson Oatman ble også ordinert til prest av biskop Merrill. Det var imidlertid bare som lokal predikant at Oatman kom til å virke.

Vi siterer strofe to (MeS):

Knuges du av sorger på din pilgrimsgang?
Kjennes korset tungt og veien altfor trang?
Tell velsignelsene, så flyr tvilen bort,
Og du prise vil din Gud for smått og stort!

I mange år var Oatman engasjert med sin far i merkantil virksomhet på Lumberton i New Jersey under firmanavnet Johnson Oatman & Son. Men etter at faren døde, arbeidet han de neste 15 årene i et livsforsikringsselskap. Her fikk han ansvaret for virksomheten til et av de største selskapene i Mt. Holly i New Jersey.

Vi siterer strofe tre (MeS):

Når du ser på andre som har favnen full,
Tenk på Herrens løfter, mere verd enn gull.
Tell de goder vi med gull ei kjøpe kan,
Barnekår hos Herren, arv i himlens land!

Noen mener endog at Johnson Oatman har skrevet rundt 5.000 salmer og sanger. Ingen gospelsangbok regnes for øvrig for å være komplett uten den inneholder noen av hans salmer. I 1878 giftet Oatman seg med Wilhelmina Reid i New Jersey og paret fikk tre barn. Johnson Oatman døde i Norman i Oklahoma 25. september 1922. Count your blessings blir av mange regnet som Oatmans aller fineste hymne.

Vi siterer strofe fire (MeS):

Midt i livets kamper, møye og besvær.
La ei motet synke, men frimodig vær.
Tell da de velsignelser deg han har sendt.
Og som han vil gi deg til din ferd er endt.

Kilder:

Metodistkirkens salmebok (1994)
Frelsesarmeens sangbok (1977)

Tobias Salmelid (1997), s. 310
Lars Aanestad (1965), bd 2, sp 578

Johnson Oatman på Hymnary.org
Johnson Oatman på CyberHymnal

Jeg trenger fram på troen vei

Jeg trenger fram på troens vei.

Sangen er skrevet av Johnson Oatman jr. i 1838. Vi finner den på norsk både som Jeg trenger fram på himlens sti og Med Gud jeg går hans budords veg. Metodistkirken har sangen som Jeg trenger fram på troens vei. Vi finner den i Metodistkirkens Salmebok (MeS) som nummer 339 med fire strofer. Den engelske originalen er Lord, lift me up and let me stand og sangen er opprinnelig på fire strofer og et refreng.

Vi siterer strofe en (MeS):

Jeg trenger fram på troens vei,
Mot løftets høyland drages jeg,
Min bønn og lengsel er hver stund:
Sett, Gud, min fot på høy’re grunn!

Johnson Oatman ble født nær Medford i New Jersey 21. april 1856. Han ble medlem av metodistkirken som nittenåring og fikk tidlig lisens til å forkynne. I sitt tidlige liv var Johnson Oatman imidlertid aktivt involvert i familiens merkantile virksomhet og da faren døde gikk Oatman inn i forsikringsbransjen. Han begynte ikke å skrive evangeliske sanger før i 1892, men fra da og frem til sin død skrev han ikke mindre enn rundt 5.000 kristne sangtekster. Johnson Oatman døde i Norman i Oklahoma 25. september 1922.

Vi siterer refrenget (MeS):

Gud, løft meg opp og la meg få
På lyse løfters høyland stå
I tro på nådens kraft hver stund.
Sett du min fot på høy’re grunn!

Det er ikke oppgitt hvem som har oversatt sangen til norsk, men den engelske teksten er ellers oversatt både til tysk og russisk. Melodien er ved Charles H. Gabriel. I engelsk litteratur omtales sangen gjerne som Higher Ground etter sluttordene i koret som lyder slik: „Lord, lift me up and let me stand / By faith, on Heaven’s table land / A higher plane than I have found / Lord, plant my feet on higher ground”.

Vi siterer strofe to (MeS):

I skyggens dal jeg ei vil bo
Blant tvil og frykt – nei, nå i tro
Jeg stiger opp mot høyden sunn.
Gud, løft meg opp på høy’re grunn!

Oatman fikk sin utdannelse ved Herberts Academy i Vincentown i New Jersey og ved New Jersey Collegiate Institute i Bordentown. Han ble også ordinert til metodistprest, men hans pastorale arbeid var begrenset til lokale kirker. Johnson Oatman arbeidet mesteparten av sitt voksne liv på heltid innen forsikring og detaljhandel. Men han er kjent for sine sanger og skrev i gjennomsnitt 4-5 sanger hver eneste uke.

Vi siterer strofe tre (MeS):

Fra dunkel sti til sollys vang,
Fra klagesukk til takkesang
Fra tåkedis i dalens bunn,
Gud, løft meg opp på høy’re grunn!

Jeg trenger fram på troens vei handler om å vandre med Herren til vi står frelst hjemme på himlens trygge grunn. På veien møter vi tvil og motgang og vi må vandre både på dunkle stier og gjennom skyggenes dal. Men Herren gjør våre klagesukk om til takkesang og løfter oss opp på en høyere grunn hvor vi er trygge.

Vi siterer strofe fire (MeS):

Blir lang og tung og bratt min vei,
En sikker fører trenger jeg.
Så led meg du hver dag og stund,
Til frelst jeg står på himlens grunn!

Kilder:

Metodistenes Salmebok (1987)

Tobias Salmelid (1997), s. 310
Lars Aanestad (1965), bd 2, sp. 578

Sangen på CyberHymnal
Johnson Oatman på CyberHymnal

Finnes som Jesus

Finnes som Jesus en venn i trengsel.

Salmen er skrevet av Johnson Oatman i 1895. Den engelske teksten er There’s not a friend like the lowly Jesus. Den er også kjent under tittelen No, Not One. Refrenget begynner med ordene «Jesus knows all about our struggles». Vi finner salmen i Hymnal for Worship and Celebration som nummer 422 med fem strofer og et refreng. Den norske tittelen er «Finnes som Jesus en venn i trengsel». Sangen er oversatt og til dels gjendiktet til norsk av Salmebloggeren (LeH) i 2012. Strofe en og refrenget er revidert i 2016.

Vi siterer strofe en (LeH):

Finnes som Jesus, vår venn den kjære,
ikke en, ikke en!
Han som vår sykdom og sorg vil bære,
ikke en, ikke en!

Da salmen kom ut første gang, fikk den tidlig er stor popularitet og dukket opp i en rekke sang- og salmebøker. I løpet av et års tid var sangen utgitt i ikke mer enn 35 sangbøker, skriver Aanestad. Den ble også sunget i Norge, men jeg har ikke funnet den i noen nyere sangbøker. Jeg har derfor skrevet min egen ugave av sangen.

Vi siterer refrenget (LeH):

Jesus han kjenner til all min trengsel,
Han skal meg lede dag for dag.
Ingen som ham fyller all min lengsel,
ikke en, ikke en!

Johnson Oatman debuterte forholdsvis sent som sangforfatter. Han var 36 år gammel da han skrev sin første sang som på engelsk heter I am walking with my Saviour. Siden den gang skrev Oatman et par hundre sanger årlig slik at det alt i alt ble mer enn 5.000 sanger, forteller Aanestad videre.

Vi siterer strofe to (LeH):

Finnes det noen så stor og herlig,
ikke en, ikke en!
Finnes det noen så god og kjærlig,
ikke en, ikke en!

Johnson Oatman var en amerikansk sangforfattter og metodistprest. Sangene hans ble tatt inn i en rekke frikirkelige sangbøker og etter hvert fant han også veien til lutherske sangbøker. Danske Hjemlandstoner fra 1989 har to sanger av Oatman. Det er Når dig livets bølger tumler sælsomt om og Du vandringsmand til den gylne stad .

Vi siterer strofe tre (LeH):

Finnes en stund hvor han ei er nær oss,
ikke en, ikke en!
Finnes en natt så mørk han ei ser oss,
ikke en, ikke en!

Aadland lister opp fire sanger av Johnson Oatman. Det er sangene Er du stundom prøvet på din reiseFinnes som Jesus en venn i nødenFør som synder langt fra Jesus og Med Gud jeg går hans budords vei. Metodistenes Salmebok har flere av sangene.

Vi siterer strofe fire (LeH):

Finnes den vennen som vil gå fra ham,
Ikke en, ikke en!
Finnes den synder og han går fra ham,
ikke en, ikke en!

Den amerikanske salmedikteren Johnson Oatman ble født nær Medford i New Jersey 21. april 1856. Han ble medlem av Methodist Episcopal Church da han var 19 år. Selv om han aldri var pastor i noen kirke, fikk han likevel lov til å forkynne Guds Ord og ble ordinert til prest i metodistkirken. Tidlig i livet var han involvert i familiens handelsvirksomhet, men da hans far døde, gikk Johnson Oatman inn i forsikringsbransjen. Men det var ikke før i 1892 at han begynte å skrive sanger, og fra da av og til sin død i 1922, skrev han i gjennomsnitt 4 til 5 nye tekster hver uke resten av sitt liv. Mange av sangene bærer preg av en dyp hengivenhet og en ekte kristen glede.

Vi siterer strofe fem (LeH):

Finnes en Frelser som ham i vrimlen?
Ikke en, ikke en!
Vil han oss nekte et hjem i himlen?
Ikke en, ikke en!

Kilder:

Tobias Salmelid (1997), s. 310
Lars Aanestad (1965), bd 2, sp 578

There’s not a friend like the lowly Jesus
Johnson Oatman på CyberHymnal
Higher Ground på Cyberhymnal