Mektigste Herre, menighetens Herre

Mektigste Kriste, menighetens Herre.

Salmen er skrevet av den tyske statsråden og salmedikteren Matteus Apelles von Löwenstern i 1644. Den ble oversatt til dansk i 1740. Tonen er ved Johann Crüger fra 1640. Vi finner salmen i Norsk Salmebok (NoS) som nummer 528 med fire strofer.

Vi siterer strofe en (NoS):

Mektigste Kriste, menighetens Herre,
den du har tegnet med ditt kors til ære,
skynd deg å fri oss ut av fiendens snare,
ditt folk bevare!

Den tyske originalteksten er Christe, du Beistand deiner Kreuzgemeine. Salmen er oversatt til engelsk som Lord of our life, and God of our salvation. Flere av salmene til Matteus Apelles von Löwenstern er ellers oversatt til blant annet norsk, svensk, dansk og engelsk. Mektigste Kriste, menighetens Herre er også oversatt til nynorsk av biskop Bernt Støylen i 1920 og til samisk av biskop Johannes Nilsson Skaar i 1897. Salmen ble skrevet under 30-årskrigens gru og redsler og kan leses som ”et nødskrik til Kristus om hjelp i all ulykke som krigen har ført over land og folk og kirke”, skriver Aanestad. Löwenstern skrev omlag 30 salmer i sin levetid.

Vi siterer strofe to (NoS):

Før du selv striden for de barn så svake,
demp du vår fiende, driv hans makt tilbake!
Hva seg mot dine lemmer vil opphøye,
du selv nedbøye!

Matteus Apelles von Löwenstern var først lærer og kantor og ble deretter utnevnt til hoffkapellmester og kammerdirektør i Bernstadt i Schlesien. I 1639 ble von Löwenstern adlet og utnevnt til keiserlig råd i Breslau. Han er ellers kjent både som dikter og komponist. Men mens Matteus Apelles von Löwensterns poesi er påvirket av den antikke stil, finner vi at hans musikk bærer preg av italiensk innflytelse.

Vi siterer strofe tre (NoS):

Fred vi i kirken vil av deg begjære!
Fred i vårt land, o Herre Gud, la være!
Fred i vårt hjerte du for all ting give
hos oss å blive!

Matteus Apelles von Löwenstern ble født 20. april 1594 som sønn av en sadelmaker i Neustadt i Tyskland. Han gikk på gymnaset i Brieg (polsk Brzeg) fra 1610-1613 og arbeidet med undervisning før han i 1625 ble han utnevnt til musikalsk direktør og kasserer i Bernstadt. Året etter ble han rektor og i 1631 ble han tatt inn i regjeringen til hertugen. Han satt så i regjeringene både for keiserne Ferdinand II og III og ble også adlet. Löwenstern hadde en stor venneskare og mange kjente personer gikk inn og ut av hans hjem. Men i de senere år fikk han gikt og døde i Breslau i Tyskland 11. april 1648 under store smerter.

Vi siterer strofe fire (NoS):

Gjennom all tiden skal din godhet prises,
deg skal til evig tid all ære vises.
Himmel og jord din miskunn skal bekjenne
til de får ende!

Kilder:

Norsk Salmebok (1985)

Tobias Salmelid (1997), s. 266 og 272
Lars Aanestad (1965), bd 2, sp. 317-319 og 361

Matteus Apelles von Löwenstern på Wikipedia
Matteus Apelles von Löwenstern på HymnTime