Vi går til det land

Vi går til det land hvor de hellige hviler.

Sangen er skrevet av den irsk-amerikanske metodistpresten William Hunter i 1842. Vi finner den i Sangboken (SaB) fra 1962 som nummer 138 og i Sangboken fra 1983 som nummer 225 med fire strofer. Tonen er en amerikansk melodi.

Vi siterer strofe en (SaB):

Vi går til det land, hvor de hellige hviler,
De saliges hjem på den evige strand.
Å stans nå, du sjel, som mot avgrunnen iler,
Kom, kom og bli med til det himmelske land!

Sangen ble oversatt til norsk av Elevine Heede i 1876. Originaltittelen er The Eden Above og begynnerlinjen er We’re bound for the land of the pure and the holy.

Vi siterer koret (SaB):

Kom, bli med, kom bli med!
Kom, bli med, kom bli med!
Å kom og bli med til det himmelske land!

Det er trøsterike ord for den som opplever smerte og lidelse på sin vei her i denne verden vi møter i de to første strofene: «Vi går til det land, hvor de hellige hviler / De saliges hjem på den evige strand / I himmelens land er ei sukk eller smerte / Der finnes ei nød, ingen lidelsens brann».

Vi siterer strofe to (SaB):

I himmelens land er ei sukk eller smerte,
Der finnes ei nød, ingen lidelsens brann.
Å synder, du har ingen fred i ditt hjerte,
Så kom og bli med til det himmelske land!

Men samtidig er sangen en innbydelse om å komme til Jesus for den som ennå ikke er kommet til tro: «Å stans nå, du sjel, som mot avgrunnen iler / Kom, kom og bli med til det himmelske land!»

Vi siterer strofe tre (SaB):

Der har hver en hellig sin herlige bolig,
Dens strålende skjønnhet ei fatte vi kan.
Bedrøvede venn, som er arm og urolig,
Å kom og bli med til det himmelske land!

William Hunter har skrevet over 125 hymer og flere av disse er også blitt oversatt til forskjellige indianerspråk. Vi finner to sanger av ham på norsk i Sangboken. Mest kjent av hans sanger på norsk er Den store lege nå er nær, Frydefull, frydefull går jeg og Vi går til det land hvor de hellige hviler.

Vi siterer strofe fire (SaB):

Fatt mot, kjære pilgrim, se veien er banet!
Der venter oss floden med levende vann,
En salighet stor som vi aldri har anet, –
Å kom og bli med til det himmelske land!

Kilder:

Sangboken (1962)
Sangboken (1983)

Lars Aanestad (1962), bd. 1, sp. 964-965
Tobias Salmelid (1997), s. 179 og s. 415

Salmen på Hymnary.org

William Hunter på Hymnary.org
William Hunter på CyberHymnal