Ved korsets fot hos Jesus

Ved korsets fot hos Jesus.

Sangen er skrevet  av den skotske sangforfatteren Elizabeth Clephane i 1868. Den engelske tittelen er Beneath the cross of Jesus og sangen ble oversatt til norsk av Elevine Heede i 1876. Vi finner den i Sangboken (1968) som nummer 313 under «Tro og tiilit» og i Sangboken (SaB) fra 1983 som nummer 385 med fire strofer.

Vi siterer strofe en (SaB):

Ved korsets fot hos Jesus
Jeg vil så gjerne stå,
Der finner jeg den klippegrunn
Som jeg kan bygge på.
Der er et hjem i villsom egn,
En stille, sikker havn
På min vandring i et fremmed land
Gjennom farer, nød og savn.

Elizabeth Cecilia Douglas Clephane ble født i Eidenburg i Skottland i 18. juni 1830. Hun levde nesten hele sitt liv i Melrose sørøst for Edinburgh og brukte mesteparten av sine penger på veldedige formål. Blant lokalbefolkningen var Elizabeth Clephane  kjent som «solstrålen mellom de fattige og lidende i Melrose.» Hun var svakhelset og døde 19. februar 1869, knapt 39 år gammel. Sangen er for øvrig skrevet året før Elizabeth Clephane  døde. Den var opprinnelig publisert anonym. Det stod bare at den «ga uttrykk for en nylig avdød ung kristens erfaringer, håp og lengsel», forteller Aanestad.

Vi siterer strofe to (SaB):

Å hjelp i sjeleangest,
å trygge tilfluktssted!
Ved korsets fot hos Frelseren
Der fant mitt hjerte fred.
Som Jakob i et nattlig syn
Så himlen åpne seg,
Kan jeg stigen se fra Jesu kors,
Hvor Guds engler vinker meg.

Etter hennes død, i Melrose, dukket åtte av hennes salmer opp i magasinet The Family Treasury. I bladet stod hymnen trykt under under overskriften ”Breathings on the Border”. To av sangene ble berømt og er fortsatt å finne i mange salmebøker. Det er Beneath the Cross of Jesus og There were ninety and nine that safely lay.

Vi siterer strofe tre (SaB):

Med troens blikk jeg stundom
Får se på korsets tre
Den Herre Jesus naglet fast
Og lide dødens ve.
Å under av Guds kjærlighet,
Å nåde høy og rik,
At min kjære Frelser ville dø
For meg som syndet slik!

Da Sankey var på evangeliseringstur i England sammen med Moody, fant han blant annet denne sangen og satte melodi til den. Det er for øvrig Elevine Heedes fortjeneste at så mange av Ira Sankeys sanger er blitt kjent i Norge. I dag synges sangen til en melodi av F. C. Maker fra 1881.

Vi siterer strofe fire (SaB):

Ved korsets fot hos Jesus
Der har mitt hjerte fred,
Og aldri mere vil jeg gå
Fra dette sikre sted.
Hva verden enn kan tilby meg,
Jeg akter alt for tant,
Men jeg roser meg av Kristi kors
Der fred med Gud jeg fant.

Kilder:

Sangboken (1968)
Sangboken (1983)

Tobias Salmelid (1997), s. 55 og s. 412
Lars Aanestad (1962), bd 1, sp. 373-374
Lars Aanestad (1965), bd 2, sp. 1107

Elizabeth Clepane på Wikipedia
Elizabeth Clephane på CyberHymnal