Du som veien er og livet

Du som veien er og livet.

Dette er en kjent salme skrevet av den danske presten og salmedikteren Christian Richardt i 1885. Vi finner den i Norsk Salmebok (NoS) som nummer 663 med tre strofer. Melodien er ved Ludvig M. Lindemann fra 1871.

Vi siterer strofe en (NoS):

Du som veien er og livet,
deg vi har vårt håndslag givet,
deg det er på hvem vi tror.
Mellom alle verdens røster
bare din er den som trøster,
led oss i ditt hyrdespor!

Salmen kan brukes til hverdags og fest og mange av den eldre generasjon har trolig både et kjært og gjenkjennende minne knyttet nettopp til denne salmen. Den hører vel nærmest med til barnelærdommen før i tiden både fra skole og konfirmasjon. Jesus er «veien og livet». Det er livssalige ord fra hans egen munn.

Vi siterer strofe to (NoS):

Hjelp oss på de trange stier,
støtt oss i de bratte lier,
sval oss under dagens brann!
Vokt oss på de glatte stene,
trøst oss, skal vi gå alene,
du som alltid vil og kan!

Christian Richardt er representert med tre salmer i Norsk Salmebok (1985) og har fått med fire i vår nyeste salmebok fra 2013. Det viser at han er stabil og har et språk og et innhold som også griper moderne mennesker. Kanskje er det også hans korte og konsise form som engasjerer. Salmen er samtidig både ekte, hjerteevarm og forståelig for alle.

Vi siterer strofe tre (NoS):

Gi at deg vi følger efter,
styrk de små, de svake krefter,
bøy vår vilje, smelt vår tross!
La ditt navn i hjertet brennes,
så ved deg vi her må kjennes,
og du hist må kjenne oss!

Kilder:

Bibelen (2005)

Norsk Salmebok (1985)
Norsk Salmebok (2013)

Christian Richardt på Wikipedia
Salmen på Orkdalsmenigheten